vrijdag, december 19, 2008

Kerst- en nieuwjaarsgroet

Blauwvuur

In de kerstversiering van dit jaar 2008 zien we veel blauw. Voor het eerst zag ik het in Den Haag toen ik vanaf het Spaanse Hof richting Den Haag Centraal liep. De bomen waren gehuld in een sterk soort mini-neonlampjes. Ik moest erg wennen....was dat de manier om de gezelligheid van kerst in warmte om te zetten?

Het bleek geen uitzondering maar een trend. Zelfs in het Ministerie van Economische zaken zie ik een boom met zilveren en blauwe ballen.

Blauw.. dat komt omdat er een jongetje wordt geboren meldde een vriend.
Ja.. de Messias is een jongen, maar blauw hoort ook bij zijn moeder.. Maria en blauw is de kleur van trouw.

Toch niet zo gek een blauwe kerst.
Ik hoop dat het blijft hangen en u net zo blauwvurig wordt als sommige anderen.

Een vurig 2009 en trouwe vrede in uw kersthuis!

Lies Visscher

zondag, december 14, 2008

Water verbindt!

Water verbindt, water maakt levend, levend water is noodzaak
Water onthoudt wat we haar aandoen.
Benut de afstroom voedt de opstroom, wees zuiver......

Lies Visscher

Lees hier de volledige tekst van het bestuursakkoord van het Waterschap Regge en Dinkel voor de periode 2009 - 2014.

vrijdag, december 12, 2008

KOOP JE GROEN

Netwerkdag, georganiseerd door Vrouw en Milieu (VEM) op vrijdag 21 november 2008.
(verslag: Lies Visscher)

Zo’n 30 vrouwen van allerlei pluimage bezochten de halfjaarlijkse Newerkdag van VeM. In de mooie entourage van Landgoed Anthropia kan zo’n dag al niet meer stuk en ook het programma was meer dan de moeite waard.

Voor de lunch waren een aantal spreeksters aan het woord over gedrag en hoe je je eigen(koop)gedrag kunt beïnvloeden.

Elke Wisseborn hield een welkomstwoord waarin zij ook verklaarde hoe ons gedrag is te begrijpen. We hebben een oerinstinct van overleven, we willen erbij horen en worden enorm beïnvloed door de economische drijfveer.
Reclame is er vooral op gericht ons koopgedrag te stimuleren. Wanneer we zuiniger producten beschikbaar hebben schijnen we toch weer meer te gebruiken, waardoor het energieverbruik alsnog toeneemt.

Mar Oomen,hoofdredacteur van het nieuwe blad “Genoeg” vertelde over het ontstaan van het blad. Het is de opvolger van deVrekkenkrant, ontstaan uit de Haagse Ruilkring, met Rob van Ede en Hanneke van Veen. Het blad “Genoeg” wil vooral met rust en aandacht aangeven wat werkelijk belangrijk is, anders dan geld en spullen, bijvoorbeeld ruilen, zelf maken, repareren, maar ook consuminderen . Het gaat om bewaren en keuzes maken. Al met al een tijdschrift waarvan we nog veel hopen te horen en lezen.

Vervolgens kwam Leonie Vestering aan het woord. Zij is lid van de Stoere vrouwen in Almere, en werkt voor MVO Nederland. Leonie is reuze enthousiast en vertelde hoe het team van Stoere vrouwen is georganiseerd en hoe het te werk gaat om bewuster boodschappen doen aan te moedigen. Er moeten wel duurzame producten in de winkels liggen, vandaar hun acties. Iedereen kan een team van Stoere Vrouwen starten. Deze teamleider organiseert één maal in de twee maanden een activiteit. Dat kan van alles zijn, ook een groepsactie met roze baretten op. Men gaat een winkel binnen en vraagt daar naar duurzame producten die worden dan gekocht. De
winkelier wordt aangespoord meer duurzame producten op te nemen in het assortiment. Door deze acties krijgt men veel aandacht van het winkelend publiek. Zo is men motiverend inspirerend bezig. Uit het gesprek blijkt dat Nederland rijp is voor een andere economie. Op 22 maart is er een landelijke niet winkeldag. Meer info is hier
te vinden.

Hanneke Kruijze, ex Tweede Kamerlid, nu ondernemer, ging met ons in discussie over een aantal stellingen, zoals:
“Geld moet rollen”, en
“Hoe kunnen we zorgen dat het de goede kant op rolt?”
Geconstateerd wordt dat veel mensen hun identiteit verkrijgen door status, door materie die men met geld kan verwerven.Na de over heerlijke lunch is er een workshop, gegeven door Vivian Siebering. Zij is bedrijfsmatig bezig met het geven van een workshop voor verandering: “Workshop Praktisch Idealisme”. Op ontspannen wijze waren we intensief bezig met onszelf en in groepen.

Daarna werd duurzame kleding getoond. De mannequins lieten zich van hun beste kant zien. Daarbij werden ook ontwerpen van Hanneke Kruize getoond. Ria van der Weerd en Gerda Muis van Sari Wereldwinkels vertelden over het werk van Sari en hoe de kleding tot stand komt. In een speciale ruimte was een gezellige winkel
ingericht waar ieder kon passen en kopen. Al met al weer een netwerkdag om niet te missen en zeker niet te vergeten.

Zo kom ik tot de conclusie dat alles wat we vandaag hoorden te maken heeft met participatie. Hoe kan die zodanig worden dat er een ander tempo komt en dit toch positief uitwerkt voor onze (andere) economie?

Bij deze dag werden een groot aantal nuttige websites gepresenteerd, die allemaal te maken hebben met “Koop je Groen”. Ze zijn te vinden op de website van Vrouw en Milieu.

Ook kregen we de Borstkankerbrochure, die door VeM werd uitgebracht in samenwerking met WECF, EcoBaby en het Platform Gezondheid en Milieu. Opmerkingen bij deze brochure? Het PGM ontvangt ze graag.

Bovendien een folder van Colorbike, en een oproep om op een vrouw te stemmen bij de waterschapsverkiezingen….

Een aankondiging van 500 gezellige straatfeesten, die worden gehouden bij de afsluiting van het Klimaatstraatfeest. Iedere straat kan zich nog melden de komende maanden.

donderdag, december 04, 2008

Waterschapsverkiezingen 2008

Beste en lieve mensen,

Water, Zuiver Water, belangrijk genoeg om mee te leven !!!
Dank, u laat uw stem voor zuiver water niet verloren gaan.

In de week van 13 t/m 25 november werden de Waterschapsverkiezingen gehouden.
Het was voor het eerst dat met een zogenaamd lijstenstelsel werd gewerkt.
Groepen konden zich aanmelden om mee te doen. In ons waterschap Rijn en IJssel deden in totaal 12 groeperingen mee, waaronder ook grote politieke partijen... het CDA, de PvdA, VVD en Christenunie, maar natuurlijk ook de speciaal opgerichte "Vereniging Algemene WaterschapsPartij".

U herinnert zich vast... Vier jaar geleden deed ik samen met Annie Venes mee met de verkiezingen. Nu heb ik mij aangesloten bij deze Algemene WaterschapsPartij. Namens die groep stond ik op de vierde plaats van de vierde lijst AWP. Het was, net als vier jaar geleden erg moeilijk om genoeg bekendheid te krijgen. Gelukkig hebben heel veel mensen mij geholpen, waaronder dorpsgenoot Sjoerd Jansen, die speciaal het dorp rond ging om pamfletjes in de bussen te gooien.

Ik wil Sjoerd en iedereen die hielp heel hartelijk bedanken. Dank voor uw stem, dank voor het vertrouwen dat u geeft. Mede door de 1237 stemmen heeft de AWP het gered om met één zetel in het Algemeen Bestuur te komen De lijsttrekker Gerrit Oonk wil graag heemraad worden en de onderhandelingen zijn begonnen. Wij hebben als AWP-groep goed besproken welke boodschap we Gerrit, die in Neede woont, meegeven.

Speerpunten tbv informatie en formatie periode

Besturen op hoofdlijnen


Priorit

Strak beleid binnen kerntaken, richtlijnen en wetgeving


Richten op kerntaken

Samenwerking stimuleren, initiëren


Communicatie met burgers en andere overheden

MVO binnen organisatie implementeren / uitbouwen


Energiebesparing en klimaat

Duurzaamheid implementeren door de gehele organisatieSturen naar en bewaken van een slagvaardige en professionele organisatieGezond maar sober financieel beleid


Efficiënte organisatie


In dit schema hangt veel met elkaar samen, maar de aandacht is duidelijk. Nu is het nog niet bekend, maar ik hoop natuurlijk dat de AWP bij monde van Gerrit Oonk mee mag "regeren". Als de informateur, die nog moet worden benoemd, aan het werk gaat en genoeg raakvlakken ziet met ander partijen in bovenstaande is die kans zeker aanwezig.

Waar ik me nu sterk voor wil maken is het laten functioneren van de AWP als een levendige VERENIGING. In elk waterschap moet een goede communicatie zijn, ook met de burgers zoals we allemaal weten.

De termen die voor water al lang gelden, namelijk "voorkomen, scheiden, zuiveren" en "vasthouden, bergen, afvoeren", kan een waterschap alleen waarmaken als iedereen daaraan meewerkt. Er is dus een "Samen werken aan goed omgaan met Water" nodig. Als we dat doen worden de kosten minder en wordt iedereen er beter van. Wat mij betreft betekent dat onder andere ook boeren de gelegenheid geven om op een goede manier in ons buitengebied te kunnen werken. Geen overbelasting van het land door te veel mest, geen overbodige antibiotica resten in mest, bewaren van waterzuiverend landschap met natuur en de daarbij horende biodiveristeit, eerlijke regels waaraan iedereen zich houdt en niet zoals nu wel eens wordt gezien in de praktijk heel veel mest op één klein stukje en ook nog bij een watergang die uitmondt in ons geliefde, kostbare Waalse Water. Kortom, wat al is afgesproken waarmaken. Het betekent ook goede landbouwgrond goede landbouwgrond laten. Het waterschap had daar allang meer aandacht voor kunnen vragen om werkelijk vervuiling van oppervlaktewater te voorkomen. Zo zie je dat het al of niet komen van megastallen in principe ook een kwestie is van goed omgaan met water, vooral als je weet dat het afvoeren van één m3 mest 23 euro kost, zo heb ik me laten vertellen.

Hoe adviseert het waterschap de bestuurslagen in deze? Wat vraagt zij van ons burgers, om verder overbemesting en vervuiling te voorkomen? En wat te denken van de daling van het grondwater. Is de provincie daar blij mee?

Ik hoop u in de toekomst op de hoogte te houden van de ontwikkeling en wat ik nog meer hoop is dat u lid wordt van de AWP. Je hoeft daar helemaal niets extra's voor te weten... het gaat erom kennis te delen en verantwoordelijkheid te willen dragen, op een leuke, speelse manier, ook met veel plezier.

Kijk op www.algemenewaterschapspartij.nl of op www.levenmetdeaarde/blogspot.com U kunt daar ook reageren, of gewoon e-mailen naar wijs-met-water@live.nl

Met een hartelijke groet wens ik u een heel goed jaareinde met vrede tijdens kerst en alle dagen

Lies Visscher

Contact met mensen belangrijkste tijdens de campanje

De campanje voor de verkiezingen van de Waterschapsbesturen is voorbij. Het wachten is op de uitslag in alle 24 waterschappen. Ik hoop op een goed resultaat voor onze Algemene WaterschapsPartij. De uitslag zou vandaag, op 27 november bekend zijn. Helaas is dat niet het geval. We moeten geduld hebben tot zaterdag 29 november. Dan zijn de uitslagen bekend.

Hoe was het om deel te nemen aan deze verkiezingstijd? Alweer leerzaam. Het meeste leert men door met mensen te spreken. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je folders rondbrengt. Ik koos ervoor in de stad van mijn jeugd te gaan folderen, Arnhem. Arnhem-Noord wel te verstaan, dat is gebied van Rijn en IJssel.

Op een mistige morgen ging het deur aan deur. Bij flats gaat dat makkelijk. Soms vier verdiepingen boven elkaar en dan maar vullen en niet te veel klepperen. Veel mensen hebben stikkers op de brievenbus 'Geen ongeadresseerde drukwerken'. Wat doe je dan? Mijn folder is behoorlijk persoonlijk en de stikkers 'Ja/Nee' geven geen probleem.

Ik doe mijn best en zie een mevrouw aankomen met een hondje. Ik draai me om om naar haar toe te lopen en net als ik haar een flyer persoonlijk wil overhandigen schreeuwt ze “Wilt u dat wel eens laten, ziet u niet dat we allemaal stikkers hebben dat we dat niet willen? “ “Oh ,mevrouw ik wilde u net een blaadje geven, dit ben ik, dus dat is heel persoonlijk.” "Nou ik ben he – le – maal niet blij met u. Oh Waterschap, het is een schande dat we daar ons geld aan uitgeven. Allemaal mannetjes op het pluche bah.” Ze doet de deur snel dicht en daar sta ik. Ik roep door de ruit: “Maar daarom ga ik juist in het waterschap om daarin verandering te brengen…” geen reactie.

Een beetje beduusd ga ik verder. Er komt een andere vrouw aan met een hond. “Wat is het hier mooi, prachtig groen, deze wijk.” Ja, ze heeft het erg naar haar zin. Ik vraag of ze al gestemd heeft en geef de flyer.

Er komen twee mannen uit een flat, duidelijk harde werkers. “Ik breng folders rond voor de waterschapverkiezingen…” “Oh,” ze lijken niet geïnteresseerd.

Een groepje opgeschoten jongens zijn bij een auto aan het rommelen. “Idiote rotauto”, en een paar keer een kort woord van drie letters, hoor ik. Ze zijn duidelijk opgewonden en hard aan het praten. Ik bemoei me er niet mee, doe net of ik niks hoor.

Even verderop is de straat waar ik weet dat een zus van een vriendin woont. Welk nummer zou het zijn, zou ze mij herkennen? Overdag zijn weinig mensen thuis. Bij een deur die open staat is een jonge vrouw ook bezig met een hond. De hond rent op mij af. Hij is jong en moet nog veel leren. Ik heb al een blaadje in de bus gedaan, maar die kreukelt door de borstel achter de gleuf. Ik geef nog een ongekreukeld blad en maak een praatje over de hond en water. De hond wil met mij mee en pas al ik weer helemaal terug loop kan hij worden gepakt door de bazin. Ze is helemaal aardig en vol begrip voor water.

Bij een veldje ontmoet ik een aardige jonge vrouw met een grote hond. Ik vraag of ze al heeft gestemd en begin over de mooie omgeving. “Ik heb hier gewoond, veertig jaar geleden.” Uitgebreid vertel ik over water. Ze is helemaal blij, want ze had de brief wel gekregen, maar weet niets over het waterschap en dus ook niet waar ze op zou stemmen. Ze is blij met iemand die over belangrijke dingen spreekt. "Dat zie je niet zoveel, dat mensen je serieus nemen." We spreken over de bramen en het mooie uitzicht. Hoe het vroeger was en nu.

Even verderop is een mevrouw bezig in haar tuin met vogelvoer. “Ik moet het extra goed vastmaken, want anders stelen de eksters de voorraad”. Water is voor haar heel belangrijk. Ze is al bijna 75 jaar, maar heel actief in de wijk. “Mevrouw ik heb al gestemd. Daar ben ik altijd heel secuur op”. Ik prijs haar accuratesse en loop verder.

Ineens blijk ik niet de enige bij de brievenbussen. Een dame van TNT is bezig met haar rondgang. “Zo, ik ben nu bijna even uw collega”, we maken een praatje over de dagen van 13 en 14 november, toen alle stemformulieren werden bezorgd. “Gelukkig verdeeld over twee dagen. De ene dag de ene kant van de weg, de andere dag de andere kant van de weg. Gelukkig niet in plastic”. Ik vertel haar dat ik er alles van weet omdat ik ook postbezorger ben geweest. Ik geef haar mijn flyer, ze zal het bekijken en wenst me veel succes.

Een straat verder is een andere postbesteller aan het werk. We lopen elkaar zowat in de weg, en ik ga haasje over. Ik geef de flyer.. “Jammer dat je er gisteren niet was, want ik kende niemand op de lijst. Toen heb ik ienemienemutte gedaan tussen de kandidaten die in Arnhem wonen. Waar ligt Etten?” vraagt ze. “Waarom breng je hier rond?” "Ik kom uit Arnhem." "Dat moet je erop zetten. Je moet je profileren. Waarom zet je niet erbij: afkomstig uit Arnhem?" Ik beloof haar de volgende keer daaraan te denken. “Over vier jaar stem ik op je.” Ze heeft een kleine oude auto, zwaait opgetogen en rijdt naar de volgende straat.

Ik probeer een folder bij een school achter te laten. Zoeken naar de brievenbus... ja daar achter de vuilnisbak. De kinderen zijn alweer uit. “Tot morgen” hoor ik vrolijk.

Ik nader een bushalte en tot mijn verbazing staat daar de mevrouw van de hondjes, die niets van mannen in het waterschap moet hebben. Wonderlijk, na twee uur elkaar weer te zien. “Mevrouw, wat fijn dat ik u weer tref, hoe is het mogelijk”. We moeten allebei lachen. Ik vertel haar dat ik wat ontdaan was van haar opmerkingen, maar dat zij wel gelijk heeft. Ik meld dat ik al heel lang bezig ben met water en dat we allemaal een taak hebben om daar goed mee om te gaan. De vrouw is aardig en zegt dat ze zich schaamde na het gebeurde bij haar woning: "wat was ik kattig." Ze vraagt alsnog om een flyer en zal hem bekijken. Als ze de bus is ingestapt en langsrijdt probeer ik te zwaaien, maar ik zie haar niet.

Bij de volgende bushalte zit een jongen van een jaar of 17. Hij weet niet wat waterschap is en is blij met mijn informatie. Hij gaat thuis kijken of hij ook een stembrief heeft gekregen.

Langzaamaan begint het harder te regenen. Ik ontmoet geen mensen meer buiten, maar ga rustig door, zonder paraplu, in mijn element… het water.