woensdag, november 26, 2008

Van Nano naar Nu

Lies Visscher bezocht op 18 september 2008 in de Spaanse Rijschool te Den Haag het debat "Van Nano naar Nu", georganiseerd door Schuttelaar en Partners.

De titel geeft al enigszins aan dat de nano in het nu zit. Dat klopt, nano wordt overal toegepast, zonder dat we voldoende hebben onderzocht wat de gevolgen zijn.

Het rapport zal worden aangeboden aan de commissie Maatschappelijk Dialoog Nanotechnologei, met als gevaar dat deze commissie ervan uit gaat dat de discussies nu zuiver zijn gehouden
Echter de reactie van Jo Louppen geeft aan dat dat niet het geval is. Hetzelfde bezwaar als bij invoering van de Gentech en Biotech en UMTS. Pas na introductie komt de discussie op gang. De overheid heeft geen kaders en vragen verwoord die moeten worden beantwoord alvorens toepassing plaatsvindt. De overheid geeft dus geen garantie dat haar burgers zijn beschermd. Als zij dat wel doet is dat ten onrechte.

Lees het verslag van de bijeenkomst en de reactie van Jo Louppen.

1 opmerking:

Jo Louppen zei

Voor een eindconclusie zal ik het verslag degelijker moeten doornemen,
maar na een vluchtige scan heb ik het enigszins benauwd gekregen.

Net als bij genetische manipulatie moet bij toepassing van de
nanotechnologie eerst worden onderzocht wat de definitie "veilig"
inhoudt. Het gebruik en de toepassing van nieuwe producten en technieken
kan wel veilig zijn voor de gevallen die je hebt onderzocht, maar je
kunt domweg niet alles onderzoeken. Er rest altijd een enorme blinde
vlek en de vraag is hoe je het risico van die blinde vlek uitsluit.

Neem een banaal voorbeeld. Een kleine eeuw schrijven we al met een
balpen. Geen zinnig mens die vond dat daar enig gevaar aan kleefde.
Totdat een creatieveling op het idee kwam een balpen als wapen te
gebruiken. Toen bleek opeens dat het gebruik van een balpen dodelijk kan
zijn.
Zoals gezegd, een banaal voorbeeld. Waar het om gaat, is dat je niet
weet hoe een nieuwe vinding uitpakt in een situatie waar je bij de
ontwikkeling nooit aan gedacht hebt.

Aan discussies over onderwerpen als genetische manipulatie en de
toepassing van nanotechnologie, moet de discussie over de methode van
het toetsen van de veiligheid voorafgaan. Daarna moet het grote publiek
duidelijk worden gemaakt dat het erop kan vertrouwen dat de overheid
borgt voor zijn veiligheid.
Nu gebeurt meestal het omgekeerde. De stakeholders, zoals het zo mooi
geformuleerd is in het verslag, brengen in een gezamenlijk proces iets
op de markt en wij, burgers en consumenten, worden er mee geconfronteerd
als een min of meer voldongen feit. Wie tegen is, is tegen vooruitgang,
is tegen economische groei en dat zijn twee doodzonden in onze maatschappij.
Ik hoop, dat nadere studie van het verslag mijn zorgen kan wegnemen.

Al Gore bracht van de week op SBS6 de proef van de kikker en het kokende water
nog eens ter sprake, zelf kom ik niet af van het beeld van het
zuurkoolvat. Het blijkt telkens weer, het is voor de mens verduiveld
moeilijk om verder te kijken dan zijn neus lang is.