dinsdag, november 25, 2008

Oproep van de groene coalitie doc

Een goede dinsdagavond gewenst, voor allen die staan voor zuiver water, duurzame energie, gezondheid, houdbare landbouw en biodiversiteit, een andere economie, met waarden voor de hele gemeenschap.

Hoe geven we de juiste kennis door aan allemaal? Nu gaat het over dit artikel van All Gore. Al Gore beschrijft in de New York Times heel concreet wat hij hier onlangs in Aalsmeer al vertelde. Vermoedelijk weten te weinig mensen in Nederland waar het over gaat en is op alle fronten voor DO veel meer kennisoverdracht en communicatie nodig. Laten wij per week heldere boodschappen uitzenden naar alle niveaus in onze buurt, zodat er een basiskennis voor de hele samenleving ontstaat: een coalitie voor kennisoverdracht, anders dan op school, kennis om toe te passen voor een toekomst met uitzicht: de dinsdagavond coalitie voor een woensdagochtendpraatje.
Meld je a.u.b. bij levenmetdeaarde@live.nl als je hieraan, zonder veel moeite, mee wilt doen.

Zoals bekend liggen de zonnige woestijnen in de VS in enkele staten in het zuidwesten. Ook daar bestaan grenzen tussen de staten, die moeten worden doorbroken in het denken van politici. In Aalsmeer sprak All Gore ook over deze mega-oplossing, en attendeerde de aanwezigen op de kansen in Noord Afrika, dat buiten de EU ligt en nog steeds een iets hardere grens voor onze politici opwerpt. Let wel: Al Gore beschrijft 5 stappen voor Barack Obama.(zie hieronder) Laten wij hem en onszelf helpen door onze leiders op deze "nieuwe" kans te wijzen. Nieuw qua timing, zeker niet nieuw voor ons. Al Gore spreekt graag over het Amerikaanse leiderschap, dat nu kan worden herwonnen. Misschien kunnen wij er af en toe op wijzen dat de EU het klimaat en dus energieleiderschap feitelijk sinds zeker acht jaar heeft, maar daar helaas niet zo zelfbewust mee durft om te gaan als mogelijk en nodig is. Is het bescheidenheid of de toch nog aanwezige neiging ons te schikken in de vazalstatus en te blijven afwachten wat Washington doet ? In elk van de 5 punten kan voor de VS ook de EU worden gelezen. In ieder geval biedt deze regimeverandering in Washington de kans deze overwegingen met elkaar te verbinden. Niet alleen NGOs moeten Obama blijven aanmoedigen in Poznan te komen, ook Barroso moet hem nu uitnodigen en aldaar ontvangen. Laat Mevouw Cramer dan ook Balkenende of Bos meebrengen. Zulke signalen zijn uiterst belangrijk voor de sfeer en dus voor het succes. Het toont dat zoals de Duitsers zo mooi zeggen "Umwelt ist Chefsache". Sommige CEOs zeggen en praktiseren dat ook.
N.B.: deze week zal het IEA rapport over de energietoekomst ons nog een alarmbel laten horen. Het wordt vrij snel buitenshuis 6 graden warmer en de huisverwarming en stroom vallen uit als het politieke beleid blijft zoals het is, "geen daden maar woorden: de vrije markt lost alles wel op".

Waarom krijgen wij niet de beschikking over moderne ICT middelen die 100% zeker groene stroom garanderen en ons helpen bij het spelen met natuur-energie zoals GPX?

We staan deze week in Nederland voor de Waterschapverkiezingen. Wie heeft er vanuit een waterschapsbestuur gehoord wat we kunnen doen om onze omgeving zo in te richten dat het klimaat zo min mogelijk ontstemt? Helaas hoor je alleen maar dat het goed gaat en zoiets als “Nederland leeft met water”. Waterschapsbesturen kunnen veel meer doen dan ze denken… waarom doen ze dat niet? Kijk goed naar de programma’s? Welke partij heeft het lef om anders en onafhankelijk te zijn? Als lid van bijvoorbeeld de Algemene WaterschapsPartij kun je in ieder geval meepraten op een open onafhankelijke B├╝hne.

Het woensdagochtendpraatje (kennisdelen) zou kunnen gaan over de relatie waterschapsbestuur, klimaatverandering en hoe te stemmen vanaf 13 november. En, oh ja, bij de vijf punten van Al Gore niet vergeten: het verbinden van bronnen met verbruikers en het herstellen van landschap door vergroening. Nog veel beter dus, in Europa voor/door de EU … Kom op !!

Lies Visscher, met informatie van Paul Metz, waarvoor dank!
Lid Coalitie voor Duurzame Ontwikkeling zie o.a. Algemene Waterschapspartij Nederland
Leven met de Aarde
Voor tips aan de dinsdagavondcoalitie en dus de woensdagochtendpraatjes: schrijf aan levenmetdeaarde@live.nl
Alvast bedankt

Geen opmerkingen: