donderdag, november 20, 2008

Burgerinitief "Megastallen op BioIndustrieterrein"

Inmiddels zijn een dag en nacht verstreken. De partijen in Gelderland hebben het woord gevoerd en de gedelegeerden uit de LOGs hebben bewoners en ondernemers sterk vertegenwoordigd. Op www.loginlarstraat.nl is meer te lezen. De politiek kreeg de kans om aan de vertegenwoordiger van de LTO te vragen welke boeren hij vertegenwoordigt. Dat was de beste vraag van de dag.

Omroep Gederland hield een intervieuw met mevrouw van de Valk en Ries Kock. Naar aanleiding daarvan schreef ik onderstaande reactie.

Geachte redactie,

Ik heb het interview met Ries Kock en mevrouw van der Valk gehoord.

Het is verheugend dat mevrouw van der Valk de brede afweging gaat maken en moeite heeft met een bioindustrieterein in het landschap. Dat zij liever iets af wil snoepen van een bestaand industrieterrein.
Ik hoop dat zij haar collega-fracties ervan kan overtuigen dat dat inderdaad het beste is, en voor het overige alleen grondgebonden landbouw toestaat in de Landbouwontwikelingsgebieden. Dat zou veel onrust wegnemen en is het meest rechtvaardig, met duurzaamheid tot gevolg. Niet alleen voor mensen, maar ook voor het land zelf en de dieren. Zo kan er een gezond vitaal platteland ontstaan, met veel functies bij elkaar, die allemaal belangrijk zijn voor die vitalititeit en het samen leven in harmonieus sociaal verband.

Diverse malen werd in de zaal gesproken over het feit dat het besluit Reconstructie destijds democratisch is genomen. Dat is een "democratisch" proces geweest met vertegenwoordigingen. Er is iets mis met die vertegenwoordiging. Die functioneert niet goed. Is het dan wel een democratisch besluit te noemen?
Naar mijn idee komt bij een burgerinitiatief, veel beter dan in ons benouwende poltieke systeem, het democratisch proces tot bloei. Hopend op echte vrijheid, los van eenzijdige "economische" belangen.

Verder is het erg belangrijk te spreken in de vrije ruimte over duurzame landbouw en over de grootte van een megastal. Het zou handig zijn geweest als men dat had gedaan voor aan reconstructie te beginnen.
Maar het kan nog.

Lies Visscher
Stichting Leven met de Aarde

1 opmerking:

Marcel Vossestein zei

Dag Lies,

Die magestallen verafschuw ik. Ik twijfel enorm aan de inzet op duurzaamheid door de CDA-bewindslieden. Vooral Eurlings (schrappen Zuiderzeelijn), Verburg (handelend in strijd met ecologie), Van der Hoeven (oproep voor kernenergie) en De Vries (zie hieronder) zijn er schoolvoorbeelden van. Ze willen vooral 'handige bestuurders' cq. 'plucheplakkers' zijn. In het debat "Schoon en zuinig" in de kamercommissie werden zij openlijk als tegenwerkers genoemd zonder dat fractiewoordvoerder Spies dat ook maar kon weerspreken.

Eén van de meest wanstaltige problemen vormt het geluidsgeweld van NAVO-vliegtuigen in het Limburgse Schinveld. De bomen in hun bos moeten fiks worden ingekort om de herriemakers nog lager over te laten vliegen. Dit terwijl het gebrul de geldende normen al ver overschrijdt. De bestrijding aan de bron – andere motoren – blijkt onmogelijk. De moedige milieuminister kreeg van de NAVO-baas te horen dat dit zich niet verdraagt met de NAVO-economie. De miljarden verslindende vredesmissies elders laten geen ruimte om de Limburgse onvrede weg te nemen.

Dit probleem is toch een volstrekte aanfluiting. Niemand in Schinveld en omgeving zal zich nog iets aan het CDA gelegen laten liggen als zowel de NAVO-baas en de staatssecretaris van CDA-huize zich ook maar iets van hun problemen aantrekken en zo duidelijk laten blijken dat dit niet binnen hùn (CDA) prioriteiten past! Ik heb het teveel met het CDA gehad om constructief mee te kunnen denken. De zelfingenomenheid druipt van het TV-scherm!

Niet te min alle succes!

Met vriendelijke groet,
Marcel Vossestein