vrijdag, december 19, 2008

Kerst- en nieuwjaarsgroet

Blauwvuur

In de kerstversiering van dit jaar 2008 zien we veel blauw. Voor het eerst zag ik het in Den Haag toen ik vanaf het Spaanse Hof richting Den Haag Centraal liep. De bomen waren gehuld in een sterk soort mini-neonlampjes. Ik moest erg wennen....was dat de manier om de gezelligheid van kerst in warmte om te zetten?

Het bleek geen uitzondering maar een trend. Zelfs in het Ministerie van Economische zaken zie ik een boom met zilveren en blauwe ballen.

Blauw.. dat komt omdat er een jongetje wordt geboren meldde een vriend.
Ja.. de Messias is een jongen, maar blauw hoort ook bij zijn moeder.. Maria en blauw is de kleur van trouw.

Toch niet zo gek een blauwe kerst.
Ik hoop dat het blijft hangen en u net zo blauwvurig wordt als sommige anderen.

Een vurig 2009 en trouwe vrede in uw kersthuis!

Lies Visscher

zondag, december 14, 2008

Water verbindt!

Water verbindt, water maakt levend, levend water is noodzaak
Water onthoudt wat we haar aandoen.
Benut de afstroom voedt de opstroom, wees zuiver......

Lies Visscher

Lees hier de volledige tekst van het bestuursakkoord van het Waterschap Regge en Dinkel voor de periode 2009 - 2014.

vrijdag, december 12, 2008

KOOP JE GROEN

Netwerkdag, georganiseerd door Vrouw en Milieu (VEM) op vrijdag 21 november 2008.
(verslag: Lies Visscher)

Zo’n 30 vrouwen van allerlei pluimage bezochten de halfjaarlijkse Newerkdag van VeM. In de mooie entourage van Landgoed Anthropia kan zo’n dag al niet meer stuk en ook het programma was meer dan de moeite waard.

Voor de lunch waren een aantal spreeksters aan het woord over gedrag en hoe je je eigen(koop)gedrag kunt beïnvloeden.

Elke Wisseborn hield een welkomstwoord waarin zij ook verklaarde hoe ons gedrag is te begrijpen. We hebben een oerinstinct van overleven, we willen erbij horen en worden enorm beïnvloed door de economische drijfveer.
Reclame is er vooral op gericht ons koopgedrag te stimuleren. Wanneer we zuiniger producten beschikbaar hebben schijnen we toch weer meer te gebruiken, waardoor het energieverbruik alsnog toeneemt.

Mar Oomen,hoofdredacteur van het nieuwe blad “Genoeg” vertelde over het ontstaan van het blad. Het is de opvolger van deVrekkenkrant, ontstaan uit de Haagse Ruilkring, met Rob van Ede en Hanneke van Veen. Het blad “Genoeg” wil vooral met rust en aandacht aangeven wat werkelijk belangrijk is, anders dan geld en spullen, bijvoorbeeld ruilen, zelf maken, repareren, maar ook consuminderen . Het gaat om bewaren en keuzes maken. Al met al een tijdschrift waarvan we nog veel hopen te horen en lezen.

Vervolgens kwam Leonie Vestering aan het woord. Zij is lid van de Stoere vrouwen in Almere, en werkt voor MVO Nederland. Leonie is reuze enthousiast en vertelde hoe het team van Stoere vrouwen is georganiseerd en hoe het te werk gaat om bewuster boodschappen doen aan te moedigen. Er moeten wel duurzame producten in de winkels liggen, vandaar hun acties. Iedereen kan een team van Stoere Vrouwen starten. Deze teamleider organiseert één maal in de twee maanden een activiteit. Dat kan van alles zijn, ook een groepsactie met roze baretten op. Men gaat een winkel binnen en vraagt daar naar duurzame producten die worden dan gekocht. De
winkelier wordt aangespoord meer duurzame producten op te nemen in het assortiment. Door deze acties krijgt men veel aandacht van het winkelend publiek. Zo is men motiverend inspirerend bezig. Uit het gesprek blijkt dat Nederland rijp is voor een andere economie. Op 22 maart is er een landelijke niet winkeldag. Meer info is hier
te vinden.

Hanneke Kruijze, ex Tweede Kamerlid, nu ondernemer, ging met ons in discussie over een aantal stellingen, zoals:
“Geld moet rollen”, en
“Hoe kunnen we zorgen dat het de goede kant op rolt?”
Geconstateerd wordt dat veel mensen hun identiteit verkrijgen door status, door materie die men met geld kan verwerven.Na de over heerlijke lunch is er een workshop, gegeven door Vivian Siebering. Zij is bedrijfsmatig bezig met het geven van een workshop voor verandering: “Workshop Praktisch Idealisme”. Op ontspannen wijze waren we intensief bezig met onszelf en in groepen.

Daarna werd duurzame kleding getoond. De mannequins lieten zich van hun beste kant zien. Daarbij werden ook ontwerpen van Hanneke Kruize getoond. Ria van der Weerd en Gerda Muis van Sari Wereldwinkels vertelden over het werk van Sari en hoe de kleding tot stand komt. In een speciale ruimte was een gezellige winkel
ingericht waar ieder kon passen en kopen. Al met al weer een netwerkdag om niet te missen en zeker niet te vergeten.

Zo kom ik tot de conclusie dat alles wat we vandaag hoorden te maken heeft met participatie. Hoe kan die zodanig worden dat er een ander tempo komt en dit toch positief uitwerkt voor onze (andere) economie?

Bij deze dag werden een groot aantal nuttige websites gepresenteerd, die allemaal te maken hebben met “Koop je Groen”. Ze zijn te vinden op de website van Vrouw en Milieu.

Ook kregen we de Borstkankerbrochure, die door VeM werd uitgebracht in samenwerking met WECF, EcoBaby en het Platform Gezondheid en Milieu. Opmerkingen bij deze brochure? Het PGM ontvangt ze graag.

Bovendien een folder van Colorbike, en een oproep om op een vrouw te stemmen bij de waterschapsverkiezingen….

Een aankondiging van 500 gezellige straatfeesten, die worden gehouden bij de afsluiting van het Klimaatstraatfeest. Iedere straat kan zich nog melden de komende maanden.

donderdag, december 04, 2008

Waterschapsverkiezingen 2008

Beste en lieve mensen,

Water, Zuiver Water, belangrijk genoeg om mee te leven !!!
Dank, u laat uw stem voor zuiver water niet verloren gaan.

In de week van 13 t/m 25 november werden de Waterschapsverkiezingen gehouden.
Het was voor het eerst dat met een zogenaamd lijstenstelsel werd gewerkt.
Groepen konden zich aanmelden om mee te doen. In ons waterschap Rijn en IJssel deden in totaal 12 groeperingen mee, waaronder ook grote politieke partijen... het CDA, de PvdA, VVD en Christenunie, maar natuurlijk ook de speciaal opgerichte "Vereniging Algemene WaterschapsPartij".

U herinnert zich vast... Vier jaar geleden deed ik samen met Annie Venes mee met de verkiezingen. Nu heb ik mij aangesloten bij deze Algemene WaterschapsPartij. Namens die groep stond ik op de vierde plaats van de vierde lijst AWP. Het was, net als vier jaar geleden erg moeilijk om genoeg bekendheid te krijgen. Gelukkig hebben heel veel mensen mij geholpen, waaronder dorpsgenoot Sjoerd Jansen, die speciaal het dorp rond ging om pamfletjes in de bussen te gooien.

Ik wil Sjoerd en iedereen die hielp heel hartelijk bedanken. Dank voor uw stem, dank voor het vertrouwen dat u geeft. Mede door de 1237 stemmen heeft de AWP het gered om met één zetel in het Algemeen Bestuur te komen De lijsttrekker Gerrit Oonk wil graag heemraad worden en de onderhandelingen zijn begonnen. Wij hebben als AWP-groep goed besproken welke boodschap we Gerrit, die in Neede woont, meegeven.

Speerpunten tbv informatie en formatie periode

Besturen op hoofdlijnen


Priorit

Strak beleid binnen kerntaken, richtlijnen en wetgeving


Richten op kerntaken

Samenwerking stimuleren, initiëren


Communicatie met burgers en andere overheden

MVO binnen organisatie implementeren / uitbouwen


Energiebesparing en klimaat

Duurzaamheid implementeren door de gehele organisatieSturen naar en bewaken van een slagvaardige en professionele organisatieGezond maar sober financieel beleid


Efficiënte organisatie


In dit schema hangt veel met elkaar samen, maar de aandacht is duidelijk. Nu is het nog niet bekend, maar ik hoop natuurlijk dat de AWP bij monde van Gerrit Oonk mee mag "regeren". Als de informateur, die nog moet worden benoemd, aan het werk gaat en genoeg raakvlakken ziet met ander partijen in bovenstaande is die kans zeker aanwezig.

Waar ik me nu sterk voor wil maken is het laten functioneren van de AWP als een levendige VERENIGING. In elk waterschap moet een goede communicatie zijn, ook met de burgers zoals we allemaal weten.

De termen die voor water al lang gelden, namelijk "voorkomen, scheiden, zuiveren" en "vasthouden, bergen, afvoeren", kan een waterschap alleen waarmaken als iedereen daaraan meewerkt. Er is dus een "Samen werken aan goed omgaan met Water" nodig. Als we dat doen worden de kosten minder en wordt iedereen er beter van. Wat mij betreft betekent dat onder andere ook boeren de gelegenheid geven om op een goede manier in ons buitengebied te kunnen werken. Geen overbelasting van het land door te veel mest, geen overbodige antibiotica resten in mest, bewaren van waterzuiverend landschap met natuur en de daarbij horende biodiveristeit, eerlijke regels waaraan iedereen zich houdt en niet zoals nu wel eens wordt gezien in de praktijk heel veel mest op één klein stukje en ook nog bij een watergang die uitmondt in ons geliefde, kostbare Waalse Water. Kortom, wat al is afgesproken waarmaken. Het betekent ook goede landbouwgrond goede landbouwgrond laten. Het waterschap had daar allang meer aandacht voor kunnen vragen om werkelijk vervuiling van oppervlaktewater te voorkomen. Zo zie je dat het al of niet komen van megastallen in principe ook een kwestie is van goed omgaan met water, vooral als je weet dat het afvoeren van één m3 mest 23 euro kost, zo heb ik me laten vertellen.

Hoe adviseert het waterschap de bestuurslagen in deze? Wat vraagt zij van ons burgers, om verder overbemesting en vervuiling te voorkomen? En wat te denken van de daling van het grondwater. Is de provincie daar blij mee?

Ik hoop u in de toekomst op de hoogte te houden van de ontwikkeling en wat ik nog meer hoop is dat u lid wordt van de AWP. Je hoeft daar helemaal niets extra's voor te weten... het gaat erom kennis te delen en verantwoordelijkheid te willen dragen, op een leuke, speelse manier, ook met veel plezier.

Kijk op www.algemenewaterschapspartij.nl of op www.levenmetdeaarde/blogspot.com U kunt daar ook reageren, of gewoon e-mailen naar wijs-met-water@live.nl

Met een hartelijke groet wens ik u een heel goed jaareinde met vrede tijdens kerst en alle dagen

Lies Visscher

Contact met mensen belangrijkste tijdens de campanje

De campanje voor de verkiezingen van de Waterschapsbesturen is voorbij. Het wachten is op de uitslag in alle 24 waterschappen. Ik hoop op een goed resultaat voor onze Algemene WaterschapsPartij. De uitslag zou vandaag, op 27 november bekend zijn. Helaas is dat niet het geval. We moeten geduld hebben tot zaterdag 29 november. Dan zijn de uitslagen bekend.

Hoe was het om deel te nemen aan deze verkiezingstijd? Alweer leerzaam. Het meeste leert men door met mensen te spreken. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je folders rondbrengt. Ik koos ervoor in de stad van mijn jeugd te gaan folderen, Arnhem. Arnhem-Noord wel te verstaan, dat is gebied van Rijn en IJssel.

Op een mistige morgen ging het deur aan deur. Bij flats gaat dat makkelijk. Soms vier verdiepingen boven elkaar en dan maar vullen en niet te veel klepperen. Veel mensen hebben stikkers op de brievenbus 'Geen ongeadresseerde drukwerken'. Wat doe je dan? Mijn folder is behoorlijk persoonlijk en de stikkers 'Ja/Nee' geven geen probleem.

Ik doe mijn best en zie een mevrouw aankomen met een hondje. Ik draai me om om naar haar toe te lopen en net als ik haar een flyer persoonlijk wil overhandigen schreeuwt ze “Wilt u dat wel eens laten, ziet u niet dat we allemaal stikkers hebben dat we dat niet willen? “ “Oh ,mevrouw ik wilde u net een blaadje geven, dit ben ik, dus dat is heel persoonlijk.” "Nou ik ben he – le – maal niet blij met u. Oh Waterschap, het is een schande dat we daar ons geld aan uitgeven. Allemaal mannetjes op het pluche bah.” Ze doet de deur snel dicht en daar sta ik. Ik roep door de ruit: “Maar daarom ga ik juist in het waterschap om daarin verandering te brengen…” geen reactie.

Een beetje beduusd ga ik verder. Er komt een andere vrouw aan met een hond. “Wat is het hier mooi, prachtig groen, deze wijk.” Ja, ze heeft het erg naar haar zin. Ik vraag of ze al gestemd heeft en geef de flyer.

Er komen twee mannen uit een flat, duidelijk harde werkers. “Ik breng folders rond voor de waterschapverkiezingen…” “Oh,” ze lijken niet geïnteresseerd.

Een groepje opgeschoten jongens zijn bij een auto aan het rommelen. “Idiote rotauto”, en een paar keer een kort woord van drie letters, hoor ik. Ze zijn duidelijk opgewonden en hard aan het praten. Ik bemoei me er niet mee, doe net of ik niks hoor.

Even verderop is de straat waar ik weet dat een zus van een vriendin woont. Welk nummer zou het zijn, zou ze mij herkennen? Overdag zijn weinig mensen thuis. Bij een deur die open staat is een jonge vrouw ook bezig met een hond. De hond rent op mij af. Hij is jong en moet nog veel leren. Ik heb al een blaadje in de bus gedaan, maar die kreukelt door de borstel achter de gleuf. Ik geef nog een ongekreukeld blad en maak een praatje over de hond en water. De hond wil met mij mee en pas al ik weer helemaal terug loop kan hij worden gepakt door de bazin. Ze is helemaal aardig en vol begrip voor water.

Bij een veldje ontmoet ik een aardige jonge vrouw met een grote hond. Ik vraag of ze al heeft gestemd en begin over de mooie omgeving. “Ik heb hier gewoond, veertig jaar geleden.” Uitgebreid vertel ik over water. Ze is helemaal blij, want ze had de brief wel gekregen, maar weet niets over het waterschap en dus ook niet waar ze op zou stemmen. Ze is blij met iemand die over belangrijke dingen spreekt. "Dat zie je niet zoveel, dat mensen je serieus nemen." We spreken over de bramen en het mooie uitzicht. Hoe het vroeger was en nu.

Even verderop is een mevrouw bezig in haar tuin met vogelvoer. “Ik moet het extra goed vastmaken, want anders stelen de eksters de voorraad”. Water is voor haar heel belangrijk. Ze is al bijna 75 jaar, maar heel actief in de wijk. “Mevrouw ik heb al gestemd. Daar ben ik altijd heel secuur op”. Ik prijs haar accuratesse en loop verder.

Ineens blijk ik niet de enige bij de brievenbussen. Een dame van TNT is bezig met haar rondgang. “Zo, ik ben nu bijna even uw collega”, we maken een praatje over de dagen van 13 en 14 november, toen alle stemformulieren werden bezorgd. “Gelukkig verdeeld over twee dagen. De ene dag de ene kant van de weg, de andere dag de andere kant van de weg. Gelukkig niet in plastic”. Ik vertel haar dat ik er alles van weet omdat ik ook postbezorger ben geweest. Ik geef haar mijn flyer, ze zal het bekijken en wenst me veel succes.

Een straat verder is een andere postbesteller aan het werk. We lopen elkaar zowat in de weg, en ik ga haasje over. Ik geef de flyer.. “Jammer dat je er gisteren niet was, want ik kende niemand op de lijst. Toen heb ik ienemienemutte gedaan tussen de kandidaten die in Arnhem wonen. Waar ligt Etten?” vraagt ze. “Waarom breng je hier rond?” "Ik kom uit Arnhem." "Dat moet je erop zetten. Je moet je profileren. Waarom zet je niet erbij: afkomstig uit Arnhem?" Ik beloof haar de volgende keer daaraan te denken. “Over vier jaar stem ik op je.” Ze heeft een kleine oude auto, zwaait opgetogen en rijdt naar de volgende straat.

Ik probeer een folder bij een school achter te laten. Zoeken naar de brievenbus... ja daar achter de vuilnisbak. De kinderen zijn alweer uit. “Tot morgen” hoor ik vrolijk.

Ik nader een bushalte en tot mijn verbazing staat daar de mevrouw van de hondjes, die niets van mannen in het waterschap moet hebben. Wonderlijk, na twee uur elkaar weer te zien. “Mevrouw, wat fijn dat ik u weer tref, hoe is het mogelijk”. We moeten allebei lachen. Ik vertel haar dat ik wat ontdaan was van haar opmerkingen, maar dat zij wel gelijk heeft. Ik meld dat ik al heel lang bezig ben met water en dat we allemaal een taak hebben om daar goed mee om te gaan. De vrouw is aardig en zegt dat ze zich schaamde na het gebeurde bij haar woning: "wat was ik kattig." Ze vraagt alsnog om een flyer en zal hem bekijken. Als ze de bus is ingestapt en langsrijdt probeer ik te zwaaien, maar ik zie haar niet.

Bij de volgende bushalte zit een jongen van een jaar of 17. Hij weet niet wat waterschap is en is blij met mijn informatie. Hij gaat thuis kijken of hij ook een stembrief heeft gekregen.

Langzaamaan begint het harder te regenen. Ik ontmoet geen mensen meer buiten, maar ga rustig door, zonder paraplu, in mijn element… het water.

woensdag, november 26, 2008

Van Nano naar Nu

Lies Visscher bezocht op 18 september 2008 in de Spaanse Rijschool te Den Haag het debat "Van Nano naar Nu", georganiseerd door Schuttelaar en Partners.

De titel geeft al enigszins aan dat de nano in het nu zit. Dat klopt, nano wordt overal toegepast, zonder dat we voldoende hebben onderzocht wat de gevolgen zijn.

Het rapport zal worden aangeboden aan de commissie Maatschappelijk Dialoog Nanotechnologei, met als gevaar dat deze commissie ervan uit gaat dat de discussies nu zuiver zijn gehouden
Echter de reactie van Jo Louppen geeft aan dat dat niet het geval is. Hetzelfde bezwaar als bij invoering van de Gentech en Biotech en UMTS. Pas na introductie komt de discussie op gang. De overheid heeft geen kaders en vragen verwoord die moeten worden beantwoord alvorens toepassing plaatsvindt. De overheid geeft dus geen garantie dat haar burgers zijn beschermd. Als zij dat wel doet is dat ten onrechte.

Lees het verslag van de bijeenkomst en de reactie van Jo Louppen.

dinsdag, november 25, 2008

Oproep van de groene coalitie doc

Een goede dinsdagavond gewenst, voor allen die staan voor zuiver water, duurzame energie, gezondheid, houdbare landbouw en biodiversiteit, een andere economie, met waarden voor de hele gemeenschap.

Hoe geven we de juiste kennis door aan allemaal? Nu gaat het over dit artikel van All Gore. Al Gore beschrijft in de New York Times heel concreet wat hij hier onlangs in Aalsmeer al vertelde. Vermoedelijk weten te weinig mensen in Nederland waar het over gaat en is op alle fronten voor DO veel meer kennisoverdracht en communicatie nodig. Laten wij per week heldere boodschappen uitzenden naar alle niveaus in onze buurt, zodat er een basiskennis voor de hele samenleving ontstaat: een coalitie voor kennisoverdracht, anders dan op school, kennis om toe te passen voor een toekomst met uitzicht: de dinsdagavond coalitie voor een woensdagochtendpraatje.
Meld je a.u.b. bij levenmetdeaarde@live.nl als je hieraan, zonder veel moeite, mee wilt doen.

Zoals bekend liggen de zonnige woestijnen in de VS in enkele staten in het zuidwesten. Ook daar bestaan grenzen tussen de staten, die moeten worden doorbroken in het denken van politici. In Aalsmeer sprak All Gore ook over deze mega-oplossing, en attendeerde de aanwezigen op de kansen in Noord Afrika, dat buiten de EU ligt en nog steeds een iets hardere grens voor onze politici opwerpt. Let wel: Al Gore beschrijft 5 stappen voor Barack Obama.(zie hieronder) Laten wij hem en onszelf helpen door onze leiders op deze "nieuwe" kans te wijzen. Nieuw qua timing, zeker niet nieuw voor ons. Al Gore spreekt graag over het Amerikaanse leiderschap, dat nu kan worden herwonnen. Misschien kunnen wij er af en toe op wijzen dat de EU het klimaat en dus energieleiderschap feitelijk sinds zeker acht jaar heeft, maar daar helaas niet zo zelfbewust mee durft om te gaan als mogelijk en nodig is. Is het bescheidenheid of de toch nog aanwezige neiging ons te schikken in de vazalstatus en te blijven afwachten wat Washington doet ? In elk van de 5 punten kan voor de VS ook de EU worden gelezen. In ieder geval biedt deze regimeverandering in Washington de kans deze overwegingen met elkaar te verbinden. Niet alleen NGOs moeten Obama blijven aanmoedigen in Poznan te komen, ook Barroso moet hem nu uitnodigen en aldaar ontvangen. Laat Mevouw Cramer dan ook Balkenende of Bos meebrengen. Zulke signalen zijn uiterst belangrijk voor de sfeer en dus voor het succes. Het toont dat zoals de Duitsers zo mooi zeggen "Umwelt ist Chefsache". Sommige CEOs zeggen en praktiseren dat ook.
N.B.: deze week zal het IEA rapport over de energietoekomst ons nog een alarmbel laten horen. Het wordt vrij snel buitenshuis 6 graden warmer en de huisverwarming en stroom vallen uit als het politieke beleid blijft zoals het is, "geen daden maar woorden: de vrije markt lost alles wel op".

Waarom krijgen wij niet de beschikking over moderne ICT middelen die 100% zeker groene stroom garanderen en ons helpen bij het spelen met natuur-energie zoals GPX?

We staan deze week in Nederland voor de Waterschapverkiezingen. Wie heeft er vanuit een waterschapsbestuur gehoord wat we kunnen doen om onze omgeving zo in te richten dat het klimaat zo min mogelijk ontstemt? Helaas hoor je alleen maar dat het goed gaat en zoiets als “Nederland leeft met water”. Waterschapsbesturen kunnen veel meer doen dan ze denken… waarom doen ze dat niet? Kijk goed naar de programma’s? Welke partij heeft het lef om anders en onafhankelijk te zijn? Als lid van bijvoorbeeld de Algemene WaterschapsPartij kun je in ieder geval meepraten op een open onafhankelijke Bühne.

Het woensdagochtendpraatje (kennisdelen) zou kunnen gaan over de relatie waterschapsbestuur, klimaatverandering en hoe te stemmen vanaf 13 november. En, oh ja, bij de vijf punten van Al Gore niet vergeten: het verbinden van bronnen met verbruikers en het herstellen van landschap door vergroening. Nog veel beter dus, in Europa voor/door de EU … Kom op !!

Lies Visscher, met informatie van Paul Metz, waarvoor dank!
Lid Coalitie voor Duurzame Ontwikkeling zie o.a. Algemene Waterschapspartij Nederland
Leven met de Aarde
Voor tips aan de dinsdagavondcoalitie en dus de woensdagochtendpraatjes: schrijf aan levenmetdeaarde@live.nl
Alvast bedankt

donderdag, november 20, 2008

Burgerinitief "Megastallen op BioIndustrieterrein"

Inmiddels zijn een dag en nacht verstreken. De partijen in Gelderland hebben het woord gevoerd en de gedelegeerden uit de LOGs hebben bewoners en ondernemers sterk vertegenwoordigd. Op www.loginlarstraat.nl is meer te lezen. De politiek kreeg de kans om aan de vertegenwoordiger van de LTO te vragen welke boeren hij vertegenwoordigt. Dat was de beste vraag van de dag.

Omroep Gederland hield een intervieuw met mevrouw van de Valk en Ries Kock. Naar aanleiding daarvan schreef ik onderstaande reactie.

Geachte redactie,

Ik heb het interview met Ries Kock en mevrouw van der Valk gehoord.

Het is verheugend dat mevrouw van der Valk de brede afweging gaat maken en moeite heeft met een bioindustrieterein in het landschap. Dat zij liever iets af wil snoepen van een bestaand industrieterrein.
Ik hoop dat zij haar collega-fracties ervan kan overtuigen dat dat inderdaad het beste is, en voor het overige alleen grondgebonden landbouw toestaat in de Landbouwontwikelingsgebieden. Dat zou veel onrust wegnemen en is het meest rechtvaardig, met duurzaamheid tot gevolg. Niet alleen voor mensen, maar ook voor het land zelf en de dieren. Zo kan er een gezond vitaal platteland ontstaan, met veel functies bij elkaar, die allemaal belangrijk zijn voor die vitalititeit en het samen leven in harmonieus sociaal verband.

Diverse malen werd in de zaal gesproken over het feit dat het besluit Reconstructie destijds democratisch is genomen. Dat is een "democratisch" proces geweest met vertegenwoordigingen. Er is iets mis met die vertegenwoordiging. Die functioneert niet goed. Is het dan wel een democratisch besluit te noemen?
Naar mijn idee komt bij een burgerinitiatief, veel beter dan in ons benouwende poltieke systeem, het democratisch proces tot bloei. Hopend op echte vrijheid, los van eenzijdige "economische" belangen.

Verder is het erg belangrijk te spreken in de vrije ruimte over duurzame landbouw en over de grootte van een megastal. Het zou handig zijn geweest als men dat had gedaan voor aan reconstructie te beginnen.
Maar het kan nog.

Lies Visscher
Stichting Leven met de Aarde

woensdag, november 19, 2008

Politiek onbetrouwbaar? PvdA hinkt op twee gedachten, CDA niet toekomstgericht

Woensdag 19 november 2008 is het zover: de Staten van Gelderland krijgen kans te tonen dat het hen ernst is met de democratie door in te stemmen met het burgerinitiatief, Megastallen op industrieterrein. Hieronder een beschrijving van een praktijkvoorbeeld: het LOG Azewijnse Broek.

Alle bestuurslagen betrekken bij verandering.
De problemen rond de intensieve veehouderij blijven ons bezig houden. In het reclamefilmpje van Waterschap Rijn en IJssel, gemaakt om de Waterschapsverkiezingen op te luisteren, wordt gemeld dat de concentratie nitraat te hoog is in het water van de Berkel, een riviertje in de schone Achterhoek, het onverwachte Nederland. Heus geloof me, niet alleen in de Berkel is die concentratie te hoog. Dat is zo omdat in Nederland veel te veel dieren zijn, waarvan de mest moet worden verspreid en het afvoeren van één kuub mest de ondernemer 23 euro kost. U kunt wel bedenken dat het hier en daar niet echt zuiver op de graad wordt gehandeld. Geproduceerd wordt immers voor de goedkope kiloknaller. Daar passen geen kosten voor mestafvoer bij.
Om meer intensieve veehouderijbedrijven toe te kunnen staan in een gebied,
  • moet worden voldaan aan het niet overschrijden van de milieugebruiksruimte,
  • moet aangetoond worden dat geen schade wordt toegebracht aan bestaande natuurwaarden,
  • moet de sociale gemeenschap het ermee eens zijn.
Verder is van belang dat de ondergrond kleigrond is en geen kwetsbaar, mestdoorlatend zand. Zand heeft een dusdanige structuur dat de mineralen, fosfaten en nitraten niet door de bodemdeeltjes worden opgenomen, bij klei is dat wel het geval. Klaarblijkelijk zijn er misverstanden in sommige gebieden over het karakter van de bodem.

Onduidelijkheid over de status van de grondsoort

Een boer in LOG Azewijnsebroek verzekerde mij dat een gebied waar afgelopen herfst veel mest uitgereden werd, vlak naast een kwetsbaar bos, dat het om een zandstuk gaat, en dat daar maar tot 30 augustus mag worden uitgereden. Toen er toch werd bemest op 15 oktober, de laatste dag waarop dat op kleigrond mag, bleek bij navraag bij de AID (Algemene Inspectie Dienst), dat het om een kleigrond gaat. Er zijn blijkbaar meerdere soorten kaarten in omloop. Ja, wat is het nu? In ieder geval is al die mest sowieso niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het oppervlakte water. Het gaat om een uitzijgingsgebied. Door de druk van het grondwater in het hoger gelegen Montferland, treed water uit de bodem. Dit uittredende water is relatief schoon, en wordt door de overvloedige mest direct verpest tot nitraatrijk water. Dit mestrijke water komt na regen direct in de sloot en wordt afgevoerd in de opstroom. In dit geval is dat het Waalse Water en uiteindelijk de Oude IJssel. Ja, het Waalse Water, erkend paradepaardje van de natuur, erkend door het Waterschap als zeer belangrijk.

Integraal alle economische aspecten bekijken
Wat doet het waterschap om de toevoer van die grote hoeveelheden meststoffen in ecologisch waardevol water te voorkomen? Het gaat dan niet alleen om meststoffen, maar ook om resten medicijnen die de dieren hebben genuttigd, zoals antibiotica, die uit voorzorg in het voer worden gedaan, waardoor de bacteriën, die van nature op het vee voorkomen immuun worden en er minder kans is op voorspoedige genezing in geval van besmetting en uitbraak van ziekten door deze bacteriën. Huisartsen hebben zich al gegroepeerd om tezamen te ageren tegen de grote intensive veehouderij. Mede vanwege deze immuniteit. De MRSA bacterie is slechts een voorbeeld van hoe het uit de hand kan lopen. Veehouders en mensen die met vee in aanraking komen moeten altijd voor ziekenhuisopname getest worden op het voorkomen van deze bacterie. Landelijk gezien horen we nog te weinig actie vanuit de grote overkoepelende organisaties voor gezondheidzorg en het voorkomen van ziekten. Ook de zorgverzekeraars zouden hierover wel eens hun standpunt mogen melden. Rond Grubbenvorst is een sterke groep actief die opkomt voor de gezondheid van mens en dier.

Werkelijke waarden erkennen en borgen
Een ander aspect van de leugenachtigheid waarmee de overheid tot nu toe heeft gesproken over de kwaliteiten van gebieden. In de gemeente Oude IJsselstreek durft men glashard te beweren dat een bos minder dan 5 hectare is, terwijl het meer dan 5 hectare is. Men durft te noteren dat na onderzoek is gebleken dat er geen belangrijke natuurwaarden zijn, terwijl dat wel zo is. Reeds bij het opstellen van de bestemmingsplannen in 2000/2002 is door Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met de waarden van oud rivierenlandschap, dat uniek is en rijk aan soorten door de grote wisselingen in samenstelling die er van nature voorkomen, droog nat, hoog laag, zand, klei leem, grint. Met deze inbreng is niets gedaan. Die diversiteit zou gekoesterd moeten worden. Deze werd niet geborgd, ze werd ontkent. Bij het vaststellen van bestemmingsplannen in 2000/2002 en in 2006 door LTO noord in de Milieueffect Rapportage (MER) voor het industriële varkensfokkerij aan de Laarstraat te Vethuizen, en ook weer in de nota die de reikwijdte van de MER (2008) weergeeft.

Goede ontwikkeling in de Gemeente Oude IJsselstreek
Gelukkig gaat de gemeente Oude IJsselstreek nu voldoen aan de wens van boeren en burgers door alsnog een goede inventarisatie te maken van de natuurwaarden in de Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) gebieden. Het is te hopen dat het werkelijk een onafhankelijk rapport wordt, want zoals de officiële MER commissie met de vorige werkstukken is om gegaan is werkelijk onvoorstelbaar slecht en bevooroordeeld ten gunste van de ondernemers die zich nieuw willen vestigen. Je kunt je afvragen of dat te maken heeft met het feit dat, hoewel de commissie voor de MER officieel onafhankelijk is, de leiding wordt benoemd door de minister. Keuzen kunnen dus persoonlijke gevolgen hebben voor de betrokkenen.
Een argument van de voorstanders van megastallen in het landschap is dat het goed zou zijn voor de economie. Aangetoond is dat deze stallen als je alles op een rij zet heel weinig bijdragen aan de vitaliteit van een gemeenschap en haar economie. Het aanleggen van fiets en voetpaden brengt meer economische activiteit die past bij een landschap. Ernst Bos, van Wageningen Universiteit heeft dat onderzocht voor een ander, vergelijkbaar gebied.

Geen duidelijkheid over duurzame landbouw
In een landbouwontwikkelingsgebied, het woord zegt het al, heeft de ontwikkeling van de landbouw voorrang. Dat betekent volgens een notitie van de Provincie Gelderland dat burgers uit zo’n gebied geweerd moeten worden en dat woningen waar nu een woonbestemming op rust kunnen worden omgezet naar een agrarische functie. Dit alles om koste wat kost de toename van intensieve veehouderijen mogelijk te maken. Men heeft het zelf zo weten te sturen dat de universiteit van Wageningen en de Stichting Staring Advies in hun rapporten neerschreven dat door de komst van deze stallen de milieukwaliteit verbetert en ook het landschap er beter van wordt. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van andere opdrachtgevers wijst op het tegendeel. Grote stallen verstoren de rust in het landschap, en stoten meer fijnstof, ammoniak, geluid en vervuild water uit. Een autoriteit op dit gebied is Peter Groot Koerkamp, werkzaam als professor aan de WUR. Los van alle berekeningen, het plaatsen van een stal biedt slechts een voordeel voor één ondernemer, terwijl de gehele gemeenschap er schade van ondervindt. Deze wijze van “economisch” handelen raakt gelukkig uit de tijd. Het hoort bij een verleden, waarin we geen aandacht hadden voor echte waarden.

Tendens van eenzijdig voordeel doorbreken
Architect Tom Bade, werkzaam in Arnhem heeft daar heel duidelijke ideeën over. Hij geeft als opgave voor de toekomst het afscheid van wat hij noemt de lulo-economie. Economie en ecologie gaan samen met ervaren van het Zijn, ”experience”. De drie E’s, vandaar dat zijn bureau Triple E heet. Je kunt je afvragen waarom de gangbare overheid goede ideeën niet omarmt. Waarom burgers niet werkelijk worden gehoord en een sfeer is van wij en zij. Waarom landbouwontwikkeling niet iets anders is dan het ontwikkelen van vleesproductie-industrie. Er zijn legio voorbeelden van landbouwontwikkeling die grondgebonden zijn en geschikt zijn om in samenhang de vitaliteit van een gebied te vergroten en het landschap en de aarde te herstellen. Groot voorstander daarvan is Jelleke de Nooy. Zij was samen met een collega op de Groene Bilderberg Conferentie die gehouden werd in het gebouw van het Financieel Dagblad te den Haag op 28 juni van dit jaar, en won daar de eerste prijs voor haar ideeën: vitale kringlooplandbouw. Bij die conferentie waren ook politici uitgenodigd. Oh, wat zou dat leerzaam voor hen zijn geweest, maar helaas…. In het Algemeen Dagblad van 7 november zien we een artikel over de amoniakeisen in de veehouderij. Amoniak veroorzaakt met water een zure omgeving. Het was destijds mede oorzaak van de verzuring van de bossen. Wie te veel ammoniak uitstoot maakt zijn eigen leefomgeving dood. Het gaat bij het aanscherpen van de eisen om een regel voor bestaande stallen. Bij nieuwe stallen mag het meest milieuvriendelijke alternatief worden geëist. Dat gebeurt in de praktijk niet, in tegendeel, de gemeenten Montferland en Oude IJsselstreek melden in de wijze waarin zij omgaan met de WER regels dat deze niet ten koste mogen gaan van de bedrijfsvoering. Als dat wel het geval zou zijn, dan hoeft daaraan niet te worden voldaan.

In het Agrarisch Dagblad van 7 november jongstleden schrijft Jeroen Savelkouls
Cramer verscherpt ammoniakeisen veehouderij. Dit artikel is te lezen op de website van het Agrarisch Dagblad. De maatregel die door de minister wordt voorgesteld zal extra hard aankomen voor de gangbare, relatief grondgebonden boeren in een LOG gebied. Hun toekomstige concurrenten, die zich als “buurman” komen innestelen in hun gebieden, hoeven niet te voldoen aan deze normen. Zij mogen ongebreideld hun gang gaan, mits de mest maar wordt “afgevoerd”. De milieugebruiksruimte die deze bedrijven opsouperen maakt dat de gangbare boeren geen kant meer op kunnen . Zij zitten zogezegd “op slot”. Is dat niet wat merkwaardig voor mensen die veelal van generatie op generatie het land hebben bewerkt? De nieuwkomers zullen geen binding hebben met dat land. Zij laten het voer aanvoeren via de veel te kleine gevaarlijke wegen. Zij vertrouwen erop dat het voer “duurzaam” is, van een plantage, ginds, waar mensen zijn verdreven, uitgekocht voor een appel en een ei, of gewoon verjaagd, waar het onkruidbestrijdingsmiddel roundup honderden kilometers lang de aarde steriel heeft gemaakt, geen sprake is van biodiversiteit, of sociale cohesie. Die grootschaligheid past niet in de CO2 arme economie. De gangbare intensieve wijze van landbouw is goed voor 18 % te veel CO2 uitstoot over de aarde. Door allerlei factoren veroorzaakt. Zouden wij omschakelen naar een kleinschaliger, regionale landbouw, gebaseerd op biologische principes en regionale kringlopen dan voldoen wij aan de doelstelling die in Europees verband zijn gesteld, kunnen wij nog veel meer doen om opwarming van de aarde te voorkomen.

Hoe komt het dat dit niet gebeurt? Wij vermoeden dat het patenteren van gewassen, en de belangen van een kleine groep rijken bij grootschalige productie daarbij een hoofdrol speelt. De heer Kofi Annan, voorvechter voor verbetering van de landbouw in Afrika, sprak in zijn rede bij de opening van het Academisch jaar in Wageningen met geen woord over het kip- en ander slachtafval dat wordt verkocht in Ghana, waardoor de boeren daar geen kans krijgen om hun producten voor een redelijke prijs te verkopen. Benadrukte hij voldoende dat het bij de samenwerking tussen de universiteit en de mensen in Ghana gaat om de leefwijze van de boeren, met name vrouwen, dáár, niet om de verdiensten in cash voor Nederland, dat het gaat om versterken van diversiteit, niet om vervlakking en grootschaligheid, met verlies aan diversiteit? Alleen iemand die goed luisterde kon het tussen de regels horen.

CDA mist kans om de landbouw te verduurzamen
Intussen zijn mensen van onze, traditioneel voor boeren opkomende partij, het CDA, bezig geweest om een verbeterslag te maken. Het CDA Duurzaamheidberaad formuleerde een resolutie die vorige week zaterdag, 8 november, werd behandeld in het congres. Nu ja, behandeld… de indieners van deze resolutie, “Versneld andere rollen voor de landbouw” kregen in totaal drie minuten de tijd om het werk toe te lichten. In de wandelgangen stelde de heer Henk Jan Ormel, CDA -woordvoerder voor landbouw: "het is wat ingewikkeld." Helaas klopte dat. De resolutie was waarschijnlijk de meest zorgvuldig geformuleerde resolutie die het CDA-bestuur ooit voorgelegd heeft gekregen. De tekst van deze resolutie is te vinden op de blogspot van Stichting Leven met de Aarde. Het bestuur en het congres hebben de positieve reikwijdte ervan niet doorzien en de kans niet benut. Het bestuur heeft de resolutie ontraden. Deze resolutie werd, mede door het ontbreken van tijd voor uitleg weggestemd met ongeveer 100 voor en 400 tegen. Heel jammer, want hiermee had het CDA haar gezicht kunnen opvrolijken en daardoor ook het gezicht van de PvdA.

Reconstructie van de landbouw zonder toepassing van kennis

In de staten van Gelderland speelt zich een nog groter drama af. PvdA-gedeputeerde Keereweer, verantwoordelijk voor de inrichting van het landschap, heeft bij de eerste evaluatie van de reconstructie aan de pers laten weten dat het goed ging met de reconstructie. Het tegendeel was het geval. Toentertijd had men nog maar drie hervestigingplaatsen voor bedrijven gevonden, terwijl de provincie meer dan 50 contracten voor bedrijfsverplaatsing had afgesloten. Een heel team werkt constant aan deze zogenaamde reconstructie. Een reconstructie van de landbouw die ongeveer € 7 miljard mag kosten. In de 17 LOG gebieden die in Gelderland zijn aangewezen is niemand van de autochtone bevolking blij met de gang van zaken. Voor het eerst in de geschiedenis zijn het de boeren zèlf die aangeven tegen de vestiging van intensieve veehouderij te zijn. Dit komt omdat hun eigen bedrijfsvooruitzichten worden beperkt, maar ook door de sterke scheidslijnen tussen verwervingsgebieden, intensiveringgebieden en extensiveringgebieden en de daarbij horende regels. Alles wat in een intensiveringgebied de eeuwen door haar plaats heeft verdiend, bestaat in de ogen van de overheid niet meer. De burgerburen niet, de minicampings, de zorgboerderijen, de kleine biologische kwekerijen, de kinderdagverblijven, ze hebben geen status en worden niet beschermd. Onrecht is het gevolg. De provincie vraagt de gemeenten om burgers uit het LOG te weren. Kunstmatige grenzen werken onrechtvaardigheid in de hand In een kleinschalige gemeenschap, waar ongeveer 75 % burger is en in vrede met de boeren woont kunnen we raden wat er gebeurt. Bij het door stichting Mooij Land ontplooide burgerinitiatief bleek meer dan 90 % van de gevraagde mensen hun handtekening te zetten onder een alternatief plan: plaatsing op een industrieterrein, dicht bij grootschaliger infrastructuur. Deze opzet zou goed kunnen stroken met de resolutie van het CDA Duurzaamheidberaad en past uitstekend bij de visie van de heer Waalkens, woordvoerder landbouw voor de PvdA in de Tweede Kamer. Hij pleit al lang voor het inrichten van speciale bedrijventerreinen voor megastallen, omdat deze vleesfabrieken niets te maken hebben met het agrarisch cultuurlandschap. De Europese IPPC normen geven aan dat bij het fokken van vee een stal met meer dan 2000 varkens, sprake is van een industriële activiteit. Houdt men 2000 dieren in het landschap, dan zouden die dieren door het omringende land gevoed moeten worden in een grondgebonden systeem. De vraag is of we in de huidige tijd nog wel moeten willen werken volgens ouderwetse, energieverslindende, niet sociaal aanvaarde wijzen. Juist heeft de minister een contract kunnen sluiten met de autoriteiten in China. Nederlands varkensvlees mag worden afgezet op de Chinese markt. De vraag is wie daar blij mee zijn en waarom?

Megastallen in het landschap beschadigen het imago van de varkenssector
Ex-minister Veerman sprak in het programma Zembla en zei dat de megastallen in het landschap schadelijk zijn voor het imago van de sector. De voorzitter van Stichting Mooijland, de heer Ries Kock, heeft met alle politieke partijen in de Gelderse Staten een gesprek willen voeren. Dit ter voorbereiding van de besluitvorming over het burgerinitiatief dat op woensdag 19 november om 9.30 uur in de Gelderse staten plaatsvindt. Echter na enig overleg wilde de fractievoorzitter van de PvdA, mevrouw Corina van der Valk, niet meer. De stichting Mooij Land trachtte te spreken over oplossingen. De politiek is niet gewend dat burgers het initiatief nemen, zeker niet als dat verstrekkende gevolgen gaat hebben. Gedeputeerde Staten van Gelderland wisten niet hoe snel zij zouden beslissen, voor hun beurt, als echte regenten: GS wijst plaatsing op speciale industrieterreinen af. Als motief wordt aangedragen dat het te duur zou zijn om zulke terreinen te realiseren, ook zou het milieu meer worden belast, dan bij verspreide vestiging, Beide argumenten zijn lariekoek. Laat nu maar goed onderzoeken welke schade er is door plaatsing in het landschap. Niet plaatsen is dan directe winst. De heer Kock had graag een open gesprek gehad, ook met de PvdA factie, temeer, omdat de leden van de PvdA die in de Gemeenteraad van Oude IJsselstreek zitting hebben, volkomen begrijpen welke nadelen er kleven aan de komst van de grootschalige bio-industrie. In een eerste gesprek met de voltallige fractie en alle wethouders, werd dat wel duidelijk.

Beleid PvdA niet eenduidig in verschillende bestuurslagen
De onbegrijpelijke situatie doet zich nu voor dat in twee van de drie bestuurslagen, het Rijk en de Gemeenten de PvdA een democratisch aanvaardbaar standpunt heeft, terwijl in de provincie men geen wegen heeft gevonden om uit de benarde positie te ontsnappen. Het is te hopen dat de Provinciale PvdA statenleden hun verantwoordelijkheid nemen en inzien dat de heilloze energieverslindende bio-industrie uit ons land geweerd dient te worden. 75 % van de bevolking was een jaar geleden voor afschaffing van bio-industrie. Wellicht kunnen alle Statenleden eens kijken naar de resolutie van het CDA Duurzaamheidberaad en die benutten in hun eigen gelederen. Dat raad ik trouwens elke politieke partij aan. Men kan van elkaar leren. Het gaat nu om samenwerken in plaats van concurreren.

Meer informatie over het burgerinitiatief vind u op www.loginlaarstraat.nl

Lies Visscher is o.a. voorzitter van de Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water, betrokken bij het Verbond voor Duurzame Ontwikkeling en Lid van de Algemene WaterschapsPartij.


Ook dit is waterbeheer

Lees hier hoe u eraan kunt bijdragen de zuivering van afvalwater betaalbaar te houden.

Uw kandidaat voor de Algemene Waterschapspartij

Uw kandidaat voor de Algemene Waterschapspartij in uw regio:
lijst 4 nr 4

Lies Visscher-Endeveld

Bioloog, deskundig bestuurder, betrokken persoon, communicatief ingesteld.
Vriend van boer, burger en duurzame ondernemer.


Te bereiken:
per telefoon: (0315-341052),
per e-mail: liesvisscher@live.nl
of via deze weblog: http://www.levenmetdeaarde.blogspot.com/

Daarom Uw stem op: lijst 4 nr 4
Algemene WaterschapsPartij Rijn en IJssel.

donderdag, november 13, 2008

Betreft: waterschapsverkiezingen 13 november - 25 november 2008

Persbericht

Algemene Waterschapspartij wil levendige vereniging zijn.

Op 13 november ontving u een brief om te stemmen!
Stemmen om een nieuw Waterschapsbestuur te krijgen is eenvoudig:
U let op uw brievenbus en krijgt een witte enveloppe, waarop staat dat ze uw stemformulier bevat.
U houdt uw persoonlijke enveloppe goed n de gaten, want alleen met die formulieren kunt u stemmen.
Verwisselen met een huisgenoot maakt het stemmen ongeldig
U bekijkt op wie u wilt stemmen en onthoudt het lijstnummer en het nummer van de persoon.
U vult uw geboortedatum in en vult de langwerpige vakjes achter de lijst en persoon van uw keuze in.
In de antwoordenveloppe en op de post ermee. U heeft voor vier jaar uw plicht gedaan.


Maar zo werkt het niet optimaal... omgaan met Water is een zaak van ons allemaal en Water is voor ons allemaal van grote Waarde. Daarom is één keer in de vier jaar stemmen niet voldoende. Goed omgaan met water is alleen mogelijk wanneer de stemmers zelf mede waarmaken waar men voor stemt. Natuurlijk, het gaat om betaalbaar en efficiënt, maar juist daarom is het zaak met z’n allen te zorgen voor schoon water en samen te werken om goed om te gaan met klimaatverandering. Daarom is de Algemene Waterschapspartij een vereniging. Zij hoopt dat veel mensen lid worden en er in elke regio een stevig maatschappelijk draagvlak is. Alleen zo kan een goede communicatie ontstaan voor waterbeheer dat gedragen wordt door de bevolking, jong en oud, industrieel en boer, iedereen kan betrokken zijn.

Waterbeheer is vanouds een onmisbare, levensnoodzakelijke activiteit. Ons land is grotendeels ontstaan door het beheersen van het water. Daarom is het al eeuwen lang democratisch. Wie inzicht had en lef en kunde, deed wat moest gebeuren: droge voeten, droog land en zorgen dat het schoon blijft. De leden van de Algemene Waterschapspartij anticiperen op wat aan de orde is, door een actieve houding naar en in het waterschapsbestuur.

In onze tijd komt het belang van zuiver water steeds meer aan de orde, vanwege intensieve economische activiteiten, die veelal vervuilend zijn. Op een zuivere, onafhankelijke manier besturen voor zuiver water is van levensbelang. Daarom is de Algemene Waterschapspartij niet gebonden aan een politieke groepering, maar voor samenwerken met iedereen.

In onze tijd is dat een complexe opdracht die alleen in verenigingsvorm op een goede manier mogelijk is. Binnen de Algemene Waterschapspartij zullen we daar met alle leden aan werken.
Voelt u zich geroepen en betrokken om lid te zijn voor ZUIVER WATER?

Wat is er mooier dan lid zijn van het eerste uur?

Voor meer informatie, en aanmelden als lid: zie www.algemenewaterschapspartij.nl

Uw contactpersoon voor de regio in Waterschap Rijn en IJssel is

Lijst vier nummer vier

Lies Visscher-Endeveld
Warmseweg 24
7075 EL etten
Tel 0315-341052

-.-.-.-.-.-

Voor de redactie,
Voor meer informatie kunt u bij bovenstaand adres terecht of bij de heer Gerrit Oonk,
Lijsttrekker lijst 4 voor Rijn en IJssel,
Kupersweg 5
7161PD Neede
Tel 0545-292215

CDA nog niet toe aan verbetering van Landbouw

Helaas heeft het CDA congres tegen de resolutie over landbouw gestemd.
Zo’n 150 aanwezigen waren voor de resolutie, maar meer dan 400 mensen tegen. Daardoor bleek dat de tijd duidelijk nog niet rijp is voor grote veranderingen ten goede.

Wel werd een resolutie aangenomen om de Europese landbouwpolitiek te handhaven. Niet duidelijk is wat dit precies betekent. Zou het zo zijn dat de indieners de subsidies willen handhaven? Als dat zo is hebben ze niet al te veel contact met de boeren zelf. De mensen die ik spreek zeggen dat subsidies uit de tijd zijn en dat de sector gezond genoeg is om op eerlijke wijze brood te verdienen in een eerlijke vrije markt. Daarbij is het natuurlijk heel goed dat de regelgeving uniform is en men er samen de schouders onder zet, om van de grond en water dodende landbouw een gezonde vitale kringlooplandbouw te maken. Boeren werken daar al aan, maar alleen als iedereen het doet kan het goed uitwerken.

Lees bijvoorbeeld dit verslag


Mijn ervaring is dat gemeenten die de regie hebben over de landbouwpraktijk niet voldoende kennis en lef hebben om van de boeren, met name de industriële boeren, het meest milieuvriendelijke alternatief te eisen. Zij zijn daartoe wel gerechtigd. Blijkbaar is onze economie nog een eenzijdige economie, die niet ten goede komt aan het geheel van het samen leven.
Opmerkelijk is daarbij dat de waterschappen daarbij altijd de boeren de hand boven het hoofd hebben gehouden, maar ook dat zij onvoldoende lobby plegen richting industrie en overheid om schadelijke stoffen uit te bannen. Het "Eind of Pijp" denken en doen is vaak nog praktijk, terwijl men zegt te werken volgens het principe voorkomen, scheiden, zuiveren.
Er is maar één oplossing. Dat is samenwerken om wel te voorkomen. Daar hoort bij kennis delen, die verkregen is uit onafhankelijke bronnen.

Water is te belangrijk om politieke spelletjes mee te spelen. Daarom raad ik de Algemene WaterschapsPartij aan. Dat is een vereniging waar een ieder zijn stem kan laten horen, iedereen bijeen komt voor Zuiver Water.

Dit te weten kan zinvol zijn, nu u vanaf 13 november tot 25 november kunt stemmen voor de Waterschapsbesturen in heel het land

zaterdag, november 08, 2008

Versneld nieuwe rollen.

Onder die titel werd op 8 november 2008 tijdens het CDA-congres in Utrecht door het CDA-Duurzaamheidsberaad een resolutie ingediend met het doel de landbouwsector door innovatieve diversificatie te versterken.

Lees hier de resolutie.

Programma en kandidatenlijst Waterschapspartij

Klik hier voor een flyer met het programma en de kandidatenlijst van de Algemene Waterschapspartij voor het Waterschap Rijn en IJssel.

Verslag verkiezingsavond in het Waterschapsmuseum, Arnhem

In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen organiseerde Waterschap Rijn en IJssel een aantal debatavonden met de lijsttrekkers. Deze avonden gingen over diverse onderwerpen en werden steeds ingeleid door een film met dijkgraaf Henk van Brink en Marga Limbeek in de hoofdrollen. Tijdens de laatste bijeenkomst in de reeks debatten was weerman Gerrit Hiemstra gastspreker over het onderwerp Klimaatverandering.

Lees hier een verslag.

maandag, oktober 20, 2008

Gehoord tijdens de Verkiezingsavond in Winterswijk, 17 oktober 2008

De AWP (Algemene WaterschapPartij, beschouwt het waterschap als
een bedrijf dat waterzaken zonder inmenging van de politiek behoort
te regelen. Daar is de heer Ligterink van de CU, het niet mee eens:
"Ik vind dat de partijen best gekleurd mogen zijn. Dan is er
tenminste wat te kiezen.”

Reactie van Lies Visscher,
kandidaat voor de Algemene WaterschapsPartij

Geachte heer Ligterink,
die keuze waar u het over heeft, is al gemaakt in het Europarlement, in de Tweede Kamer, in Provincies en Gemeenten. Daar liggen alle plannen kant en klaar. Bij de Algemene
WaterschapsPartij is iedereen divers gekleurd en wil men de doelstellingen die er liggen tot een zo goed mogelijk resultaat brengen op de sociaal en economisch meest wenselijke manier. Van
concurreren naar samenwerken dus, bescheiden maar betrouwbaar.

Als we aanvaarden wat in de Kaderrichtlijnwater, de nieuwe Waterwet en elke uitwerking daarvan vastligt en daar op sturen, komt er meer voor elkaar. Wanneer we urenlang vergadering in en uit gaan delibereren of iets wel nodig is ja of nee, stagneert de boel.
Dynamiek is wat we nodig hebben en oprechte betrokkenheid, communicatie tussen bestuur en burger.

Ik ben erg blij dat de heer Oonk duidelijk heeft gemaakt dat door vrijwillige kavelruil voor natuur en landschap veel kan worden bereikt. Dat is ook wat gaat gebeuren. Wanneer er veranderingen zijn in een gebied moet er allereerst draagvlak zijn. Vrijwillige kavelruil is een garantie voor draagvlak.

Sociale cohesie wordt groter wanneer het landschap door meer mensen wordt gewaardeerd, gebruikt en onderhouden. Daarbij is het heel goed wanneer voor fietspaden en wandelroutes alle partijen
samenwerken. Daar hoeft niet over te worden gesproken, dat kunnen we gewoon regelen. De Algemene WaterschapsPartij is een vereniging, daar kunt u lid van worden. Met elkaar de schouders eronder!

Word lid, zie www.algemenewaterschapspartij.nl

Geen partijpolitiek, maar zuiver water
Wie op de Algemene WaterschapsPartij stemt, kiest voor deskundigheid, diversiteit,
optimaal samenwerken, communicatie, goed bestuur en adequaat werken.

donderdag, oktober 16, 2008

Mens boven water

(reactie van lies visscher, 16-10-2008)

Zo eindigt Mens en natuur: Niet zonder zuiver water!, een artikel van Bert Jan van der Mieden. Hij schreef het bij mijn kandidaatstelling voor de Algemene WaterschapsPartij. Dit is een vereniging van mensen die heel speciaal om willen gaan met water, die het mensen makkelijker wil maken om zuiver om te gaan met water. Een Vereniging namens welke kandidaten zich beschikbaar stellen om in de Waterschapsbesturen van Nederland zitting te nemen. Zij doen dit in feite, zoals BertJan het beschrijft, met eerbied voor water en de plek die water van nature heeft. Zuiver water dus. Mens en natuur kunnen niet zonder zuiver water. Zij doen dat ook met respect voor alle leden, door inzet voor optimale communicatie en diversiteit. Veertig procent van de kandidaten is vrouw, barend of niet barend.
Het water brengt het stof der aarde bij elkaar, op zo’n manier dat het tot leven kan worden gebracht, dat leven kan toenemen. Door het water kan de eigenheid van elke soort, elk individu ontstaan, omdat het “Zijn” tot expressie wordt geroepen. Door water is alles bondgenoot in een schepping. Wanneer die complexe chemische situatie, die van nature door miljoenen jaren van natuurlijke “ervaring” is ontstaan, wordt verstoord door oneigenlijke elementen, komen er levensgrote problemen. Feit is dat door de onoverzichtelijk grote mogelijkheden die de mens heeft ontwikkeld door toename van kennis en technisch-economische toepassing, heel zorgvuldig bekend moet zijn wat de gevolgen van die toepassing precies zijn, wil het werkelijk haalbaar zijn: het Mens boven Water. We noemen dat het voorzorgprincipe. Wanneer je niet weet wat de gevolgen zijn, ga je het nog niet toepassen. Wanneer je wel weet wat er gebeurt en wat de gevolgen zijn, ben je verplicht om dat bekend te maken. Dat staat in het Verdrag van Aarhus (1998). Iedereen heeft recht op de juiste informatie. Die kennis is essentieel voor een werkelijk democratisch systeem. Elk individu moet autonoom kunnen bepalen en kiezen wat hij goed acht. Elk individu heeft de plicht daartoe de goede kennis tot zich te nemen.
Bert Jan noemt watervervuiling een collectieve menselijke misdaad, die getuigt van respectloosheid voor het leven, het milieu en de natuur. Hij noemt bij watervervuiling ook onvruchtbaarheid. Deze onvolkomenheid van mensen komt door een schijnleven, zo merkt hij op. Het opheffen en verhelpen van die schijn zou een oplossing kunnen bieden. Mensen zouden gaan voorkomen dat water wordt vervuild, omdat wijsheid dan vrijelijk kan stromen. Bert Jan verwoordt dit mooi. Inderdaad is gebrek aan kennis en besef van relaties een deel van de oorzaak van ons onverantwoord gedrag. Bovendien worden wij niet snel gecorrigeerd, de nadelen van dit gedrag zijn en waren niet direct merkbaar. Er stroomde immers toch weer en nog schoon water op ons af?
Meadows heeft in “Limits to growth”, in 1972 al gesuggereerd dat de beste manier om ons mensen te dwingen zuiver om te gaan met water is het in te nemen in de downstream en het uit te laten in de upstream. Pas dan zouden we ons gedragen als onderdeel van die natuur.
Bert Jan wil door bewustwordingspsychologie gedragsverandering bewerken, ook bij politieke partijen en instanties. Dan ontstaat de mens van het zuiverste water. Ik denk dat dat kan helpen, maar daarnaast hebben we hulpmiddelen nodig om ons te dwingen verantwoordelijkheid te willen en kunnen dragen.
Een belangrijk hulpmiddel is het toepassen van kennis en het besef deel te zijn van een geheel. Hetzelfde water dat nu in mij zit, zat eerder in een gletsjer en misschien heeft het wel in het bloed van een vis gefunctioneerd, of is het uitgeademd door een olifant, dreef het in een wolk boven Sjanghai. Wonderlijk hoe alles met elkaar verbonden is door zuiver water.
In 1972 zag ik een poster, waarop een zwangere vrouw. We konden in haar baarmoeder de baby zien. Eronder stond: wanneer we om de economie ons vruchtwater zouden moeten bevuilen, zouden we het niet laten! We laten dat nog steeds niet. Eén van de richtlijnen voor de Waterschappen is “voorkomen”. Daarom is een actief stoffen beleid nodig. Dat is vastgesteld o.a in REACH. Het komt nu aan op een adequate handhaving in samenwerking met alle betrokkenen, maar ook op het blijven bewaken van het vormen en toepassen van nieuwe stoffen in de daartoe geëigende departementen. Het komt aan op maatschappelijk verantwoord ondernemen, het vervangen van schadelijke stoffen door niet schadelijke alternatieven. Homo economicus is tevens Homo spiritualis, zo zei Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO Raad, kort geleden. Dit weten we nog niet zo goed. Daarbij kunnen de lessen van Bert Jan vast helpen.