dinsdag, februari 27, 2007

GroenLinks, waar zijn we mee bezig?

Geacht GroenLinks,


Waar zijn we mee bezig? Waarom laat GroenLinks zich meesleuren met de waan van de dag door prominent mee te doen aan acties als CoolClimate?


Bent u wel eens in het land geweest? Bijvoorbeeld in het op een eindmorene gelegen Nijmegen? Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe de Limburgese steenkool ontstaan is, of waar de 'heuvels' van de Gelderse Heuvelrug vandaan komen?


Ik heb nieuws voor u: het klimaat verandert en dat is al langer het geval. Nu eens is het zo koud dat de gletsjers tot midden in ons land reiken, dan wordt het weer zo tropisch warm dat je de nek breekt over de palmbomen. Zo werkt dat nu eenmaal op deze aardkloot.


Moeten we dan niets doen en de verloedering van het milieu over ons heen laten komen? Neen, natuurlijk niet! Maar kijk even verder en concentreer je op het ware probleem. Maak waar wat je beweert en sta voor echte duurzaamheid.


Je inzetten voor duurzaamheid betekent niet, dat je probeert de natuur tegen te werken. Het betekent simpelweg dat je de boel zo achterlaat, zoals je hem aantrof. Generaties lang heeft de mens gemeend onbeperkt zijn gang te kunnen gaan. Gelukkig is hij de laatste decennia beetje bij beetje tot inzicht aan het komen. Aan groeperingen als GroenLinks de taak iets met dat inzicht te doen en iedereen wakker te schudden.


Vandaar dat ik me afvraag waarom GroenLinks de discussie niet meer feitelijk en inhoudelijk maakt. Waarom inspelen op angst en emotie? Waarom hoor of lees ik bij GroenLinks niets over:

  • Duurzaam Nationaal Inkomen (DNI), een begrip waarmee al veertig jaar kan worden aangetoond dat we van het rechte pad zijn afgeweken en dat beleidvoerders ons met verkeerde argumenten steeds dieper het moeras insleuren;
  • Life Cycle Assessment (LCA) - of zoals de Duitsers het zo mooi weten te zeggen 'Oekologischer Rucksack' -, een begrip waarmee de daadwerkelijk ecologische impact van een product of dienst kan worden aangetoond;
  • Ecologische Voetafdruk, een begrip waarmee kan worden aangetoond wat de consequentie is van de levensstijl die we erop nahouden.

Mijn oproep aan GroenLinks luidt dan ook: toon durf! Laat de burger zien waar het op staat. Kom met de cijfers en de feiten, en zet je af tegen de rest mijn zijn eeuwig herhalende gebedsmolens 'markt' en 'groei'.


Met vriendelijke groet,


Jo Louppen

donderdag, februari 08, 2007

Uitnodiging en programma voor de 2e Groene Bilderberg Conferentie

Uitnodiging en programma voor de 2e Groene Bilderberg Conferentie op Zaterdag 24 Februari 2007

Plaats: Techniek Ontmoetings Punt , Hypolitusbuurt 14, Delft

Tijd: 10-18uur.

Bij deze nodigt het Klimaat Innovatie en Implementatie Platform Wereldwijd (KIPWW) u van harte uit om de 24e aanwezig te zijn!

In de rol van:

  1. Deelnemer,die zich over de benodigde systeeminnovaties uitspreekt.(ochtendprogramma) en verder optimaal aan alles deelneemt als denker, vragensteler, beslisser, beoordelaar etc.
  2. Deelnemer aan het projecten concours, (middagprogramma) als indiener van techno materiele klimaatinnovatieve projecten, die de broeikasgashoeveelheid in de atmosfeer substantieel (doen) verminderen.
  3. Beslisser, die deelneemt aan het anderhalf uur durend (13-14.30uur) z.g.n. Beslissersforum dat ingaat op concrete hulp en samenwerkingsverzoeken vanuit de GBC groep.

Wat is de Groene Bilderberg Conferentie?

Een driemaandelijkse bijeenkomst van de 200 van Duurzaam Nederland, mensen die zich door samen denken beslissen en doen willen inzetten, met elkaar, om op een systematische, projectmatige en synergetische manier (Idee van de Amerikaan Stephen Covey) de verduurzaming van Nederland en de wereld te versnellen. De bijeenkomsten worden georganiseerd en (mede) geleid door het Klimaat Innovatie en Implementatie Platform Wereldwijd.

Achtergrond:

Het intervieuw van dhr Herman Wijffels door Marc Leijendekker in de NRC van 10 september 2005

Uitspraken Dhr H.Wijffels:

  • “Besturen van bovenaf is vaak niet goed genoeg meer, mensen kiezen zelf, zoals op rotondes, waardoor stoplichten overbodig zijn”
  • "Ik zeg niet dat de systemen niet goed genoeg waren in het verleden. Ik zeg dat ze niet goed genoeg zijn voor de toekomst. We zitten in de laatste fase van een sociaal, economisch en politiek systeem dat in veel opzichten versleten is”
  • “De grote uitdaging is op alle niveaus te komen tot een kwalitatief betere verhouding tussen mensen onderling en mensen en het ecosysteem”.

James Surowiecki:(schrijft voor de New York Times en de Wall Street Yorker en is schrijver van het boek “twee weten meer dan een”.)

  • "Het klinkt simpel, maar het is revolutionair: een grote groep mensen is slimmer dan de slimste individuen uit die groep”

Uit wie bestaan die 200 van Duurzaam Nederland?

Uit mensen uit alle geledingen van de maatschappij, die een echt duurzaam hart hebben, of zij die daar dicht bij zitten, en die zich daadwerkelijk extra willen inzetten voor een snellere verduurzaming van Nederland en de wereld.

Mensen die voor de bouw van nieuwe kerncentrales zijn, zijn in de GBC bijeenkomsten niet welkom, wel kunnen zij -op eventueel verzoek van de organisatie en de deelnemers van de GBC -in het z.g.n. Beslissersforum een belangrijke rol spelen.

Hoe ziet het programma er op zaterdag 24 februari 2007 uit?


9 uur: (vanaf) Inschrijving:

10:00 Openingswoord.

DVD toespraak door Prins Hassan van Jordanie, voorzitter van de Club van Rome.

10:15: Manifest “Nieuwe systemen voor een duurzaam Nederland”

Plenaire bespreking, behandeling van de amendementen en besluitvorming over het Ontwerp Manifest, zie de website: www.groenebilderberg.kipww.nl

Overleg over de follow-up.

12:15: CO2 -arme lunch.

13:00-14:30: Beslissersforum.

Met mensen uit Nederland die vanwege hun positie het (duurzame) verschil kunnen (gaan) uitmaken.

9 mensen –forumleden- met belangrijke maatschappelijke posities uit Nederland die zelf vertellen over hun inzet voor duurzaamheid en ingaan op hulp en samenwerkingsvragen uit de GBC groep.

14:30-14:45: Pauze. Cultureel Intermezzo.

14:45-15:00: Voortgangsrapportage GBC winnaars.

De drie beste duurzame klimaat innovatieve projecten van de vorige keer vertellen over de voortgang die hun project heeft gemaakt bij de implementatie in de maatschappij. Tevens vragen zij hulp en samenwerking van de GBC groep.

15:00-18:00: Projectenconcours

11 genomineerde (voorgeselecteerde) klimaat innovatieve techno-materiele projecten presenteren zich (10 minuten) en beantwoorden vragen uit de zaal en vragen zelf hulp en samenwerking aan de GBC groep (5 minuten).

De projectleiders trachten als gevolg van plenaire stemming een zo hoog mogelijke ranking te krijgen op de GBC klimaatinnovatie-lijst.

De drie allerbesten van vandaag (na telling van de stemmen) krijgen een GBC prijs en een display in het TOP centrum in Delft. en een hulp/samenwerking verzoek voorrecht bij beslissers en de GBC groep.

17:45: Telling en prijsuitreiking.

18:00: Evaluatie (invullen formulieren) en slotwoord.

Kosten Euro: 35,= incl biologische en broeikasgas arme lunch.


Opgave voor deelneming:

Surf naar website www.kipww.nl, klik op Groene Bilderberg Conferentie, vul het voor u van toepassing zijnde deelnemersformulier in, a.u.b en stort z.s.m. 35,- op girorekening 3348905 t.n.v. J.A.Ouwejan, te Den Haag, o.v.v. 2e Groene Bilderberg Conferentie.

Organisatie en verdere informatie:

Klimaat Innovatie Platform Wereldwijd, directeur: J.A.Ouwejan.

Tel 070-3235507, 06-15374254, email hansouwejan@kliksafe.nl,

Website: (ook voor opgeven) www.kipww.nl, klik naar Groene Bilderberg Conferentie.