maandag, november 20, 2006

DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND

Partij voor de Jongeren (lijst 14 plaats 8) heeft zondagmorgen 19 november om 2.00 uur, de dag van de Rechten van het Kind, via het volplakken van het gebouw van ``De Limburger``, ``Het Limburgs Dagblad`` en de ``Telegraaf`` in Sittard en de Raad voor de Kinderbescherming en het bureau voor de Jeugdzorg te Maastricht met de onderstaande leuzen aandacht gevraagd voor de grove schending van het verdrag voor de rechten van het Kind.

20 NOVEMBER: DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND

HOEZO???

VOLGENS HET VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND:
 • HEEFT HET KIND RECHT OM OP TE GROEIEN BIJ FAMILIE
 • HEEFT HET KIND RECHT OP EEN VEILIG EN GEZOND LEVEN
 • HEEFT HET KIND RECHT OP BESCHERMING TEGEN MISHANDELING EN GEWELD


ONZE OVERHEID BESCERMT DEZE RECHTEN VAN ONZE KINDEREN NIET

 • IEDERE MAAND WORDT ER EEN KIND GEDOOD IN EEN FAMILIEDRAMA
 • 625.000 SCHEIDINGSKINDEREN MOGEN HUN VADER OF MOEDER NIET ZIEN OMDAT HET FAMILIERECHT FAALT
 • JAARLIJKS WORDEN 6 BABIES TE VONDELING GELEGD TERWIJL HET ONMOGELIJK IS TE BEPALEN HOEVEEL BABIES IN HET BOS OF OP DE VUILNIS WORDEN ACHTERGELATEN
 • JAARLIJKS OVERLIJDEN 50 KINDEREN DOOR MISHANDELING
 • 50.000 KINDEREN WORDEN GESLAGEN, VERWAARLOOSD OF SEKSUEEL MISBRUIKT
 • KINDEREN KUNNEN NAGENOEG STRAFFELOOS SEKSUEEL WORDEN MISBRUIKT OF MISHANDELD
 • IEDEREEN KAN NAGENOEG ONGEHINDERED AAN KINDERPORNO GERAKEN
 • ER VALLEN JAARLIJKS 100 VERKEERSDODEN EN 10.000 GEWONDEN WAARONDER VELE KINDEREN OMDAT DE OVERHEID NIET STRENGER TOEZIET OP HET DRAGEN VAN AUTOGORDELS

PARTIJ VOOR DE JONGEREN: "KINDERPORNO IS EEN MISDAAD TEGEN HET KIND!"

PARTIJ VOOR DE JONGEREN EIST STRENGERE STRAFFEN VOOR KINDERVERKRACHTERS

PARTIJ VOOR DE JONGEREN EIST HERVORMING VAN HET MET BLOED EN TRANEN DOORDRENKTE FAMILIERECHT

PARTIJ VOOR DE JONGEREN: KINDEREN EERST

ZIJN DEZE MISSTANDEN GEEN KABINETSCRISIS OF EEN INHOUDELIJK DEBAT WAARD?

NEE, EEN KIND HEEFT GEEN STEMRECHT EN ER WORDT GROF GELD VERDIENT AAN KINDERLEED


WAAROM BESTEEDT DE MEDIA LIEVER AANDACHT AAN DE LEUGENS EN MANIPULATIES VAN DE GEVESTIGDE POLITIEKE ORDE EN NIET AAN DE PARTIJ VOOR DE JONGEREN DIE ALS ENIGE PARTIJ ZO DUIDELIJK OPKOMT VOOR DE RECHTEN VAN ONZE KINDEREN?

Arnhems markten

Vandaag, 17 november 2006 was ik op de markt in Arnhem om mensen aan te spreken over lijst 14 en politiek.

Om te beginnen vroeg ik bij een bloemenstal heel beleefd aan de standhouder of hij het goed vond wanneer ik in de buurt van zijn kraam zou gaan staan om te folderen."Ga weg, ik wil er niets mee te maken hebben" was de reactie, "niet hier". Hij bewoog heftig zijn arm heen en weer. "Ik begrijp dat u niets van de politiek moet hebben? Daarvoor zijn wij juist opgericht", zei ik. Ik probeerde uit te leggen wat lijst 14 wil. Hij is niet voor rede vatbaar en zegt resoluut: "ik neem niets van u aan". Ik druip af en probeer het bij een paar agenten die op de markt patrouilleren: "heren mag ik iets vragen?" Een agent kan dit deze vraag natuurlijk niet ontkennend beantwoorden, maar ik zie de twijfel. "Weet u al wat u gaat stemmen?" vraag ik zonder antwoord af te wachten, ervan uitgaande dat een diender toch wel dit burgerrecht als plicht op zal vatten. "Ja, en we weten ook wat we gaan stemmen." Ik vraag of zij van lijst 14 hebben gehoord. Dat is niet het geval. De folder die ik hen voorhoud wil men niet, tijdens diensttijd mogen ze niets aannemen. Even verderop gaat het beter. Een jonge vrouw kijkt zeer geïnteresseerd, dankt vriendelijk voor de info en wenst me veel succes.

Opmerkelijk is dat ongeveer tweederde van de mensen totaal geen interesse heeft. Of ze reageren helemaal niet op mijn stem, of ze zeggen al lopend geen tijd te hebben. Er zijn ook mensen die wel tijd hebben maar niet willen. Ze hebben - zo blijkt later - helemaal geen vertrouwen meer in de politiek. Ze hebben daarvoor een sterke neus en zien dat ik iets politieks wil. Ze hebben ook geen vertrouwen in nieuwkomers. Het is echt basta. Ik schat dat dit bij ongeveer 5-10 % van de mensen het geval is en natuurlijk vrijwel alle marktkooplui. Zij zijn niet in de stemming om iets van de politiek te aanvaarden. Een man die tabakswaren verkoopt heeft mijn prevelementje aan anderen gehoord en kijkt nieuwsgierig. Hij neemt de info aan. Ik zie hoe men voor twee euro meters stof probeert te verkopen en de mooiste mutsen voor een euro. Wetend hoe duur alles elders is vraag ik me af hoe deze mensen een inkomen kunnen verwerven. Er zijn veel minder kramen dan vroeger.

Ik kom bij een groepje ambtenaren die van een visje staan te genieten. Zij zijn duidelijk als ambtenaar te herkenen. “Mag ik u iets vragen?” Ja, ook zij kunnen niet weigeren. “Gaat u woensdag stemmen?” “Ja, natuurlijk!” “Weet u al waarop u gaat stemmen?” Er is geen reactie. “Kent u lijst 14?” “Nee, nog niet van gehoord.” “Wilt u zich hier eens in verdiepen en mocht het u aanspreken, dan weet u wat u kunt doen, praat er dan ook a.u.b. over, want lijst 14 komt te weinig in het nieuws, terwijl het wel nieuws is.” Eén van de vier neemt aarzelend de folder aan. Ik vraag of ze op het provinciehuis werken. Ja. “Oh, dan weet u van alle ins en outs. U kijkt in de keuken, dus dat komt wel goed.”

Even later ontmoet ik een vrouw die een bijzondere gave heeft. Ze is helderziende en heeft diverse dromen gehad. Er zal in Nederland binnenkort iets heel ergs gebeuren, want het kan zo niet doorgaan. Ze is erg gelovig en het kan toch niet zo zijn dat God het allemaal maar blijft tolereren dat gedrag van ons. Ik probeer haar uit te leggen dat lijst 14 mensen graag meer willen samenwerken voor goede zaken en rechtvaardigheid willen bevorderen. Dat mensen van elders ook mee moeten doen. "Mevrouw het is te laat. De opvoeding van de kinderen is ver beneden pijl en we hebben de mensen van elders te lang genegeerd." Ik geef aan dat het nooit te laat is om anders te gaan doen. Ze neemt de folder na 20 minuten praten mee. Uiteindelijk ontmoet ik iemand uit mijn oude woonplaats Westervoort die mij herkent en het allemaal erg mooi vindt . Ze neemt ook een folder voor haar buurvrouw mee.

In een uur of twee raak ik zo'n 100 exemplaren kwijt. Wel allemaal aan mensen die beloven het te lezen en als het aanspreekt er ook over te willen praten.
Twee mensen zeggen van lijst 14 te hebben gehoord. Alle anderen wisten van niets. Vooral jonge mensen en mensen van elders zijn geïnteresseerd. Men is de gangbare politiek beu, met name ook door de wijze waarop men de laatste tijd de debatten invult, heeft men er nog meer afschuw van gekregen. Er zijn ook mensen die heel trouw zijn aan hun politieke partij. Ter hoogte van de kaas hoor ik ineens "Ha Lies". Het is een vriendin die een half jaar geleden naar Oosterbeek verhuisde. Ze nodigt me uit voor de lunch, maar ik wil verder folderen. Nog een half uur en dan gaan we. Ze weet niet wat ze hoort over lijst 14 en is erg tevreden.

Een oude dame die ik aanspreek weet wel wat ze zal gaan stemmen, zoals ongeveer 30 procent van de mensen die ik vraag, aangeeft. Maar ze is haar stemkaart kwijt. Ik raad aan contact op te nemen met de gemeente en dit verlies te melden. Ze neemt de folder mee. Zal zij misschien van gedachten veranderen?

Een kalende gezette heer komt aangeflitst. “Meneer gaat u ook stemmen?” “Ja, CDA”, roept hij zonder me aan te kijken. Het is Harry de Vries, fractie voorzitter Gelderse Staten. Eens zat hij bij mij met rode oortjes thuis in de stoel toen ik probeerde uit te leggen waarom we niet meer asfalt moeten willen aanleggen.

Bij een kraam met riemen, gerund door mensen uit Turkije vraag ik ook: “heren gaat u woensdag stemmen?” “Ja, PvdA.” PvdA is het enige dat nuttig voor hen is. Ik laat lijst 14 zien. Hun ogen beginnen te glanzen als ik zeg zelf kandidaat te zijn. Ze nemen de folders als een geschenk in ontvangst en ik weet zeker dat de vijf woorden genoeg zijn voor twee stemmen. De Nederlandse kraamhouders willen zoals gezegd niets met politiek. Bij de sluiting van de markt probeer ik het nog een keer: “heren u werkt zo hard... U verdient meer.” Een folder gevend loop ik door.

We gaan op weg naar Oosterbeek, voor een onverwacht bezoek in prachtige herfstige omgeving met veel zonnegloed, denk ik na over de vraag hoe je die kleuren groen het beste kan benoemen, zodat je aan de klank hoort hoe het groen werkelijk is. Dat lukt niet. Gouden bladeren dwarrelen veelvuldig omlaag. Het is een gastvrij huis daar in Oosterbeek en ik word ten onrechte nu al de hemel in geprezen.

Lies Visscher
Lijst 14, nummer 3

zaterdag, november 18, 2006

Liesje Live

Bekijk ook de video-opname waarin Lies Visscher, lijst 14 nummer 3, haar standpunten toelicht.

donderdag, november 16, 2006

Echte Democratie is niets voor gangbare politieke partijen

Lijst 14 (www.lijst14.nl) is ontstaan om burgers meer zeggenschap te geven en wantoestanden te voorkomen.

Professor James Fishkin van de Stanford Universiteit in de Verenigde Staten betoogt al jaren dat het tijd is om terug te keren naar echte democratie. In zijn meest recente boek Debating Deliberative Democracy (Blackwell Publishers, 2003) onderstreept hij het belang van de gewone burger in het politieke debat. (bron: Ode december 2006). Hij is daarin niet de enige. Overal ter wereld gaan de ogen open en zelfs in politieke documenten komt de term burgerparticipatie regelmatig voor.

De gangbare politieke partijen en regeringen zijn echter niet bij machte die burgerparticipatie waar te maken, of zijn er huiverig voor. Voor werkelijke democratie zijn grote cultuurveranderingen nodig, zowel bij de burgers als bij de ministers, de ‘dienaren van het volk’.
Lijst 14 is mede ontstaan vanwege het al lang geleden ontstane inzicht dat deze verandering hard nodig is. De geschriften en filosofie van Hanna Arendt spelen daarbij een rol. Zij stelde dat zonder politieke vrijheid, democratie onmogelijk is. De politieke vrijheid laat veel te wensen over. Gebonden aan partijdisciplines en andere belemmerende structuren, zoals eigenbelang en een kortzichtige visie op een alles bepalende economie, is er weinig ruimte op het politieke speelveld. Inzichten die de wetenschap ter beschikking stelt, worden onvoldoende getoetst op maatschappelijke relevantie voor werkelijk duurzaam samenleven en hoe dan ook onvoldoende ter harte genomen. Er is veel te weinig tijd en ruimte voor communicatie. Het afbouwen van regelgeving lijkt een oplossing, maar daarmee zijn we er niet, want ook de wijze van dat afbouwen wordt ingegeven door belangen die niets te maken hebben met het algemeen belang.

Krachtig zijn velen bezig aandacht te vragen voor de grote problemen waar de mensheid voor staat: armoede, overbevolking en klimaatverandering. Heel eenvoudig is het om te werken aan het beter delen van wat de aarde kan bieden en daarbij een drastische vergroening van ons belastingstelsel in te zetten. Het is misschien een “incovenient truth” (All Gore), maar tegelijkertijd ook een geweldige uitdaging die een beroep doet op de diepste eigenschappen van mensen, hun liefde voor elkaar en het geschapene. Die spirituele bron in elk mens zal worden geopend en de gangbare economie zal worden omgezet in een economie van heelheid en herstel. Daarbij wordt het mogelijk dat ieder mens zijn of haar hart kan volgen bij het verdienen van een boterham en ons dagelijks brood weer ‘ons dagelijks brood’ wordt en niet alleen ‘mijn torenhoog gebak’.

De akelige stilte in de media rond lijst 14 is een gegeven. Naar de oorzaak kunnen we alleen raden. Misschien heeft het te maken met de ingrijpende mentale veranderingen die lijst 14 wil doorvoeren om wantoestanden te voorkomen.

Om te beginnen door een roep om meer aandacht voor het kind en een hervorming van alle zorg rond het kind, maar ook een hervorming van onze scholingssystemen, met veel meer filosofie, rust en discipline. Vertrouwen in mensen zal zich overal moeten manifesteren, door die mens weer de vrijheid te geven die hem of haar toekomt, maar ook door die mens – wie het ook is - respectvol te behandelen. Dat is in onze christelijke traditie de eerste opdracht: “Dit gebied ik u, dat gij elkander lief hebt”. Het respectvol omgaan met dieren, planten en al het andere, volgt dan als vanzelfsprekend.

Lijst 14 wil daartoe samenwerken in plaats van concurreren. Zij roept iedereen op om meer bewustzijn te ontwikkelen met betrekking tot zingeving en het volgen van de eigen innerlijke roepstem. De politiek is ertoe geroepen om instrumenten te bieden en de maatschappij zo in te richten dat duurzaam samenleven ook werkelijk mogelijk wordt.
Wie wil dat onze beschaving niet verder teloor gaat, heeft de vrijheid te overwegen op lijst 14 te stemmen.

Drs. E. (Lies) Visscher-Endeveld
Kandidaat Tweede Kamerlid voor lijst 14

vrijdag, november 03, 2006

Uitspraken van Liesje

Verantwoorde reclame: niet harder, maar zachter

MET elkaar in plaats van naast elkaar

Duurzame landbouw & landschapherstel

Watermanagement is zorgen voor natuur en saamhorigheid

Duurzaam bouwen is CO2-neutraal bouwen

De andere economie is leuker

Kleinschaligheid brengt zorgvuldigheid

Een mens is geen economische pion

Gezondheid voor alles

Minder mobiliteit, meer energie besparen

De zon is ons aller bron

Respect voor elkaar en de omgeving

Iedereen is nodig om gelukkig te zijn

Stem Lies Visscher, Lijst 14 nummer 3

donderdag, november 02, 2006

Lies Visscher, Lijst 14 nummer 3

"Samenwerken voor WELZIJN!" is mijn motto.

Met uw stem wil ik gaan werken aan:
· Een leven met elkaar in plaats van naast elkaar;

· Inkomenszekerheid voor iedereen;

· Het omzetten van geldstromen die duurzaamheid tegenwerken in geldstromen die duurzaamheid bevorderen;

· Een coherent, integraal, lange termijn beleid met heldere criteria om klimaatverandering te beperken en zo de biodiversiteit te bewaren en energie te besparen;

· Het plan Omgaan met Water door een positieve invulling te geven aan de Kaderrichtlijn Water en Waterbeheer 21e eeuw en daarbij de natuurlijke systemen te respecteren en te benutten, en stroomgebieden onder andere via grensoverschrijdende aanpak duurzaam en natuurlijk in te richten om zo overstromingsgevaar te verminderen;

· Het plan Landschapsherstel. Het omringende land heeft van oudsher de bewoners gevoed en van materialen voorzien. Dit plan herstelt die situatie, zodat we werkelijk klaar zijn voor de verre toekomt. Daarbij hoort het actief regelen van een goede beloning voor mensen die op en met het land werken en een sterke bevordering van de regionale landbouw. En voor de hele aarde geldt: produceren voor de wereldmarkt alleen op biologische grondslag en grondgebonden;

· Het plan Herstel Onderwijskwaliteit en Werkplezier, waarbij bijvoorbeeld het vak filosofie is verweven in alle scholing;

· Het werkelijk vormgeven aan burgerparticipatie en -emancipatie, door deze juridisch en bestuurlijk te borgen, om daarmee een harmoniemaatschappij mogelijk te maken waarin burgers verantwoordelijkheid delen en waarin sociale binding weer merkbaar is;

· Het beëindigen van de “lobbycratie”, belangenverstrengeling en machtsconcentraties met hun grote negatieve gevolgen voor de Ruimtelijke Ordening en Milieuwetgeving;

· Het bevorderen van duurzame mobiliteit;

· Werken aan zonne-energie als aanvullende bron van energie;

· Het beperken van mobiliteit door regionalisering en het samen maken van persoonlijke vervoersplannen voor bedrijven en gemeenten, waarbij de opwaardering van het openbaar vervoer een grote rol krijgt toebedeeld;

· Het plan Openbaar Vervoer. Door vergroening van het belastingstelsel, kan openbaar vervoer sterk verbeteren en worden bekostigd uit algemene middelen. Dit is goed voor de economie, de ecologie en de sociale binding. Daarbij wordt een link gelegd tussen autovrij leven en het opwaarderen van culturele en creatieve activiteiten;

· Het voorkomen van ziektes en kwalen door het toepassen van voorzorgprincipes en het via alle bestaande kanalen geven van veel voorlichting voor een verbetering van de bewustwording van de bevolking;

· Het afbouwen en stoppen van het gebruik en de verspreiding van gif en technische toepassingen met schadelijke bijwerkingen;

· Het instellen van een commissie voor de ethiek van de techniek, met een groot budget voor communicatie;

· Het economisch laten doorrekenen en het maken van de afweging of de kosten van het niet in gebruik nemen van technische toepassingen met onzekere gevolgen op lange termijn (voorzorgprincipe) opwegen tegen de kosten van schades. Deze opdracht is nodig vanuit alle ministeries;

· Het delen van wat de aarde kan bieden door inzet van de mondiale voetafdruk en aan het bewust maken van waarden die niet materieel zijn;Een sterke internationale samenwerking om de armoede te bestrijden en geldstromen om te buigen, zodat minder wordt besteed aan oorlogstuig, maar meer aan ploegscharen, recreatie, onderwijs en bewustwording.

Lies Visscher, Kandidaat voor de Tweede Kamer

“Samen met enkele geestverwanten stond ik aan de wieg van de stichting Leven met de Aarde. Deze stichting streeft er onder andere naar dat mensen meer belang gaan hechten aan elkaars spirituele eigenschappen. Gebrek aan spiritualiteit leidt tot destructief gedrag, omdat de wil om zorgvuldig en betrokken te zijn mede afhangt van het besef deel te zijn van het geheel. In alle geledingen van de maatschappij is dat van belang.”

“Als onderdeel van het Duurzame Koffertje hebben we de doelstellingen van Leven met de Aarde afgelopen september op Duurzame Dinsdag aan het huidige kabinet aangeboden.”

http://www.duurzamedinsdag.nl/1000).

“Belangrijk is, dat alle mensen zich kunnen ontplooien en een zinvol leven kunnen leiden, dat zij daarbij de eigen verantwoordelijkheid kunnen waarmaken, niet geremd en negatief beïnvloed door maatschappelijke regels of regels die de duurzaamheid niet bevorderen.”

“Klimaatverandering, armoede en overbevolking zijn grote problemen waar de mensheid voor staat. Dat een heel ander leven nodig is om ecologische en economische rampen te voorkomen wordt steeds duidelijker. Ik wil me inzetten voor veel meer samenwerking om die verandering op een goede manier in gang te zetten.”

“De overheid dient alles in het werk te stellen om burgers de mogelijkheid te bieden anders te gaan leven.”

http://www.gezondheidenmilieu.nl/

“Organisaties als de Verenigde Naties en de Europese Unie zouden veel meer een beroep moeten doen op het gezonde verstand van mensen. Ook zullen zij rekening moeten houden met de roep om een duurzame economische orde en daarbij kaders moeten stellen die uitputting van de aarde en overbelasting van mensen, planten en dieren eenvoudigweg onmogelijk maken. Water, Energie, Gezondheid, Landbouw en Biodiversiteit vormen daarbij een eenheid. Het beheer van de één heeft direct gevolgen voor de beschikbaarheid en kwaliteit van de ander. Alle economische processen moeten gericht zijn op het herstel en de bescherming van deze vijf aspecten. Daarbij leveren energiebesparing, tevredenheid met het leven en kunnen geniet van genoeg een grote bijdrage.”

“Het huidige samen leven gaat veranderen en ook ons democratisch stelsel, omdat dat afhankelijk is van het samen Leven met de Aarde.”

http://www.globalternatives.nl/mevpetitie

“Zonder spiritueel bewustzijn en het besef deel te zijn van het geheel, kan de politiek niet doen wat nodig is.”

Lies Visscher