dinsdag, juli 25, 2006

Beste mensen van de Coalitie voor Duurzame Ontwikkeling, en andere geinteresseerden,

Onderstaande brief van Jan Juffermans heb je misschien al gelezen.
Er kwam een bericht dat niet iedereen van onze nieuwe coalitie op de hoogte is gebracht.
Vandaar deze herhaalde oproep, met de nadrukkelijke wens dat je mensen en organisaties wilt wijzen op de mogelijkheid deze vraag naar een duurzame economie te ondersteunen en gepast door te sturen.
Het is belangrijk dan wij allen in staat worden gesteld om op betrokken wijze onze levens in te richten en elkaar daarin stimuleren en inspireren.
Met hartelijke groet: allen een goede zomer !! en sterkte bij het bijzondere werk.

LiesVisscher
Leven met de Aarde
Verbond voor Duurzame Ontwikkeling

-.-.-.-.-

Beste mensen,

Laten we het hoofd koel houden. Er is meer gezamenlijke actie nodig. Dit is een mogelijkheid. Zie de brief over de noodzaak van beter rekenen, eerlijke concurrentie en een duuurzame economie, bestemd voor de Tweede Kamer. Klik op de link hieronder.

Deze brief gaat eind augustus naar de Kamer en we willen er graag nog meer handtekeningen onder. Doe mee! Verder een goedevakantieperiode gewenst.

Teken ook voor een duurzame economie! Vanuit verschillende organisaties is het initiatief genomen tot een voorstel aan de Tweede Kamer om de economie op een andere manier te meten en dus ook op een andere manier beleid te maken. De belangrijkste reden is dat, zoals het nu gaat, allerlei sociale en milieukosten niet worden meegerekend en allerlei gevolgen van het economisch beleid voor de ontwikkelingslanden uit het zicht blijven. Ook wordt door de nationale beleidsmakers uitgegaan van de noodzaak van economische groei zonder zich voldoende af te vragen of er geen grenzen aan die groei zijn, en of het nu al niet genoeg is. Het voorstel is opgenomen in een brief met bijlagen die u kunt vinden op
http://www.globalternatives.nl/mevpetitie.

Staat u achter dit initiatief, dan kunt u ter plekke de brief mee ondertekenen. En u mag deze oproep natuurlijk doorsturen naar anderen!

Met vriendelijke groet,
Jan Juffermans
www.janjuffermans.nl

Alles over de Mondiale Voetafdruk op www.voetenbank.nl
Voor vakantie en uitjes: www.vakantievoetafdruk.nl
Speciaal voor voeding: www.voedselvoetafdruk.nl
Nieuw: twee boeken over de Mondiale Voetafdruk op www.janjuffermans.nl
Een van de boeken kan gratis worden gedownload.