maandag, juni 26, 2006

Steun de aktie tegen aanleg A6-A9 langs Naardermeer

Mede namens Women in Europe for a Common Future en Verbond Duurzame Ontwikkeling vraag ik jullie, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, om mee te doen met VARA's Vroege Vogels actie tegen de aanleg van de verbinding tussen de A6-A9 langs het Naardermeer.

Stuur een mailtje naar vroegevogels@vara.nl

donderdag, juni 01, 2006

Sustainable Development for Engineers

Mededeling:

Recentelijk heeft Karel F. Mulder bij Greenleaf het tekstboek Sustainable Development for Engineers gepubliceerd. Het engelstalige boek is vooral bedoeld voor onderwijs over Duurzame Ontwikkeling aan TU ingenieurs. Wellicht kan het ook voor b├Ęta-studierichtingen interessant zijn. Meer info op: www.greenleaf-publishing.com/catalogue/sdtextbook.htm

Helaas heb ik het boek Sustainable Development for Engineers nog niet gelezen, maar omdat het al jaren op mijn verlanglijstje staat dat dergelijke tekstboeken beschikbaar komen publiceer ik - wellicht ten overvloede - deze aankondiging door.

In alle opleidingen voor technici (en niet technici, o.a management) zou een groot deel gewijd moeten zijn aan de verantwoordelijkheid van de techneut (en het management) voor de gevolgen van het werk, t.a.v zijn/haar wijze van vraagstelling, zijn/haar wijze van onderzoeken, zijn/haar wijze van communicatie, zijn/haar wijze van toepassen in maatschappelijke verbanden. Dit alles om niet alleen vanuit eigen interesse, nieuwsgierigheid, exploitatiedrang en met snelheid aan techniek te kunnen/hoeven doen, maar om de verantwoordelijkheid die het (menselijk) leven zelf in zich heeft te kunnen vervullen.

Daarbij heeft de techneut een grote schat aan extra bagage en tijd nodig om dit alles goed te kunnen doen.
Daarom mogen wij erg benieuwd zijn naar o.a dit werk.

Lies Visscher-Endeveld
Leven met de Aarde

Platform Belangen van Consumenten (BeVaCo)

Platform Belangen van Consumenten is een initiatief van een verontrust burger. BeVaCo is opgericht met als doel een bijdrage te leveren tot meer transparantie als het om consumentenbelangen gaat.

Een ingezonden bericht en oproep van de oprichter van BeVaCo

Biologisch is alles wat leeft. Als je vraagt wat is een biologisch product dan is dat vaak alles wat heeft geleefd. De vraag moet zijn welke betekenis geven mensen aan biologische producten en hoe geef je daar uiting aan?

In Nederland had men in eerste instantie het biologische dynamische keurmerk. Een biologische keurmerk met een spirituele lading. Na de granenrevolutie kwam het EKO keurmerk. Wat hier onder wordt verstaan staat geschreven in kasten vol boeken. De auteurs hiervan waren boeren, consumenten, producenten en distributeurs (voorheen geitenwollen sokken publiek genoemd) Dit deden zij binnen een Raad van Advies die door hen zelf was opgericht en betaald in de door hen zelf opgerichte controle organisatie SKAL.

Toen het keurmerk EKO, uitsluitend betaald door consumenten, te machtig en te sterk werd, stuurde de koningin haar gezanten en een zak met geld. Subsidies stroomden binnen en de De Raad van Advies werd in 2001 - geruisloos - opgeheven. Hiervoor kwam in de plaats het ministerie van LNV. Albert Heijn kwam zelfs bij monde van CBL als bestuurslid in het bestuur van SKAL terwijl men geen enkele notie heeft van biologische producten zoals consumenten dat willen.

Toen kwam er een grote olifant met een grote snuit en blies het verhaaltje uit.

Volgens Veerman heeft EKO zijn langste tijd gehad en heeft het feodale systeem zijn slag weer geslagen. Radio Oranje houdt ook nu weer de mond. Ze proeven het verschil niet tussen biologische en gentechvoeding. Met dit verschil dat hun voeding uit eigen tuin komt en dat geeft deze “koninklijke” familie een goed gevoel. Bah! Dit is mijn bijdrage en wil ik graag aan een groep mensen voordragen.

Robert A. Verlinden/BeVaCo

Voormalig natuurvoedingswinkelier, lid van de Raad van Advies bij SKAL en bestuurslid bij Biologica.

zie ook: een blanco stem in beweging,