maandag, mei 29, 2006

Verspilling door Europees Parlament

OPROEP

Zoals de meesten bekend, bestaat binnen het Europees parlement een ingeburgerd gebruik als gevolg waarvan één maal per maand het volledige Europese parlement met alle medewerkers en een bijna complete kantoorinventaris voor enkele dagen verhuist van Brussel naar Straatsburg. De enige reden hierachter is dat Frankrijk dit zo graag wil.

99% van de rekening - op jaarbasis ongeveer 200 miljoen euro - wordt toch betaald door de andere aangesloten landen.

Thans hebben een aantal europarlementsleden van verschillende partijen en uit verschillende landen een actie op touw gezet om aan deze belachelijke verspilling een eind te maken. Zij hebben hiervoor één miljoen handtekeningen nodig zodat dit onderwerp op de agenda van de Europese commissie kan worden gezet. Binnen 2 dagen zijn er een kleine 25000 handtekeningen binnen maar dit moeten er dus één miljoen worden. Surf daarom naar www.oneseat.eu en zet je handtekening zodat we met zijn allen een eind maken aan deze waanzinnige verspilling.

vrijdag, mei 26, 2006

Aquarius Alliance

De volgende oproep kwam binnen van Aquarius Alliance

Beste geïnteresseerden in ‘energetische’ , quantum- en aquarius-land & tuinbouw, en de daarbij behorende persoonlijke ontwikkeling en aarde-boer-consumentverbanden.

Een de uitnodiging aan jullie om deel te gaan nemen in het Aquarius Alliance netwerk als partner of om jezelf als vriend aan te melden.

Iemand vroeg al aan mij: wat is nou het verschil of ik vriend of partner word, behalve dat partners meer betalen?

Ik geef daarom hier kort het belangrijkste onderscheid aan:
Partners:
- Een partner is zelf actief in het ontwikkelen van / bijdragen aan het Aquarius land & tuinbouw-gedachten goed,
- Een partner werkt samen met andere partners, we nemen diensten en producten van elkaar af (bijvoorbeeld voor ecotherapie of coaching vraag je iemand in het netwerk, zodat je weet dat die persoon met dezelfde ontwikkeling bezig is en het streven naar kwaliteit in ons netwerk ondersteunt) Daardoor genereren we ook meer werk voor elkaar, maar daardoor kom je ook onverwachte nieuwe partners tegen, die soms iets bieden waar je je nog niet van bewust was.
- De activiteiten en/of het logo/ de naam van de partner komen duidelijk op de Aquarius Alliance website te staan, zodat je zichtbaar en herkenbaar wordt; met natuurlijk een link naar je eigen website.
- Met je partner-bijdrage van 19 euro/ mnd zorg je ervoor dat de Korè ( de coördinator , jelleke) haar werk kan doen, namelijk al die verbindingen leggen en workshops organiseren, fondsen regelen die nodig zijn om ook jouw werk en ontwikkeling te ondersteunen. Eigenlijk betaal je de Kore om al dat werk te doen waar je zelf niet aan toe komt, namelijk de (kennis van) andere mensen, netwerken, inzichten en literatuur bij elkaar brengen op bijeenkomsten waar jij aan deel kunt nemen om samen te leren;
- de bijeenkomsten worden ingegeven door wat de partners belangrijk vinden( leer en ontwikkeltrajecten, bespreking onderzoek, etc)

Dit is anders dan vrienden, die wel zeker geïnteresseerd zijn en de doelen van het Aquarius Alliance netwerk ondersteunen en ook naar bijeenkomsten kunnen komen, en voor dat alles 5 euro per maand bijdragen (net zoals je aan bijvoorbeeld het WNF of Rode Kruis of ieder ander goed doel kunt doen);
Vrienden zitten echter niet in het samenwerkings-circuit van partners, worden ook niet op de website vermeld en zijn niet richtinggevend voor de workshops of andere zaken die de Korè regelt.

Ik hoop dat dit wat verheldert!?

Ik kijk uit naar je aanmelding als vriend dan wel partner!

J. de Nooy,
Aquarius Alliance
www.Aquarius-Alliance.COM

het Nederlands Sociaal Forum

Hallo,

In de massamedia heb je weinig gehoord over het Nederlands Sociaal Forum, maar het nieuws is er wel degelijk.

Een team van onafhankelijke mediamakers heeft zelf een nieuwsstroom verzorgd, in de vorm van tekst, foto's, video en audio.

Als je materiaal wilt gebruiken: wees welkom. Ook een link kan nooit
kwaad: http://www.sociaalforum.nl/spz/pub/website/main.php?obj_id=269540606

Zegt het voort,
Boyd Noorda

maandag, mei 22, 2006

Betuweroute anders benutten (uit: Reformatorisch Dagblad, 9mei'06)

De Betuweroute is niet rendabel te krijgen. Daarom moet de Kamer naar alternatieven zoeken, stelt Lies Visscher-Endeveld.

Kamerleden zijn ontevreden over het plan om de Betuwelijn alléén door ProRail, een bedrijf dat voor 100 procent in handen is van het Rijk, te laten exploiteren. Groot risico voor de Nederlandse staat en de belastingbetalers. Het exploiteren zal ten minste 75 miljoen euro per jaar kosten, terwijl schepen het vervoer naar Duisburg of verder beter verzorgen dan de treinen op de Betuweroute.
Waarom nog ophef maken over dit hoofdpijndossier? Omdat er nooit goed onafhankelijk onderzoek is gedaan naar nut en noodzaak van dit goederenspoor. Omdat er geen economische analyses zijn van diverse scenario’s.

In 1994, toen de Tweede Kamer twijfelde over de aanleg, zijn studies gedaan om een verantwoorde besluitvorming mogelijk te maken. De politiek was niet moedig en had geen toekomstvisie voor duurzaamheid. Herstel van landschap was geen item, evenmin als minder vervoer en energieverbruik, beter benutten van bestaand spoor en bestaande wegen. De Betuweroute maakte de politiek ongeloofwaardig.

De Overeenkomst van Warnemünde, uit 1992, maakt dat niet meer dan 50 procent van de goederen over de hoofdtak van de Betuweroute Duitsland in mag. Er is een oud verdrag van kracht waarin vier treinen per richting per uur worden toegestaan. Gevolg is dat niet meer dan 75 treinen per etmaal Duitsland in mogen.
Verder liggen tussen de Nederlandse grens en Oberhausen 64 ongelijkvloerse kruisingen, vooral in woonkernen. Veiligheidsrisico’s en gevaarlijke stoffen bedreigen burgers. Af en toe is er een gemeente waarvan de brandweer wakker wordt en zich realiseert dat men niet toegerust en voorbereid is op eventuele calamiteiten.

Vraag
De Kamer staat opnieuw voor een belangrijke keuze: nemen we de lijn in exploitatie, met blijvend maatschappelijk verlies in het vooruitzicht? Ook in 1995 werd de vraag gesteld: is het verantwoord een lijn aan te leggen, waarvan nut en noodzaak niet zijn aangetoond en die steeds geld kost en lijnrecht ingaat tegen principes voor duurzaamheid?

Door de vergrijzende bevolking en het dematerialiseren van het maatschappelijk leven zal minder transport nodig zijn. Een andere economie -vol innovatie en duurzaamheid- zal opbloeien in het nieuwe Europa. Daarin zal geldt beschikbaar zijn voor vervoer over water. Terwijl moderne beveiligingssystemen viermaal zo veel treinbewegingen mogelijk maken op het bestaande spoor.

De aanlegkosten van de Betuweroute worden geschat op 4,5 miljard euro. Het bedrijfsleven zou 1,5 miljard euro voor zijn rekening nemen. Dat werd niet gedaan. Toch besloot men tot aanleg. Het moge duidelijk zijn dat de werkelijke geldelijke kosten veel hoger zijn. Zij worden inmiddels geschat op 5,5 miljard euro. Voor exploitatie is 75 miljoen euro per jaar nodig.

Vervoerseconoom drs. Henk van Gent raadt aan de Betuweroute voorlopig ongebruikt te laten, totdat de marktsituatie een betere en meer maatschappelijk verantwoorde exploitatie toelaat en de Europese regels uniformer zijn. Zal de Europees commissaris voor Mededinging ingrijpen bij oneerlijke concurrentie?


Betuwemuur
Het is hoog tijd dat regering en parlement inzien dat zonder kosten-batenanalyse geen zinnig besluit mogelijk is. De Kamer dient de minister in dezen op haar verantwoordelijkheid te wijzen. Het niet in gebruik nemen van de goederenspoorlijn is gunstig voor Europa, Duitsland en Nederland. Bij de berekeningen dienen alle maatschappelijke kosten en baten te worden betrokken. Daarbij spelen onder meer een rol: IJzeren Rijn, andere spoorwegen, de rechten van België, de haven van Antwerpen, het reizigersvervoer, de spooraansluiting in Duitsland, de concurrentie met de scheepvaart, het verlies aan natuur en landbouwgrond en de wijze van compenseren, veiligheidsaspecten en de uniformering in Europa.

In Europa moet samengewerkt worden om tot een energetisch optimaal vervoerssysteem te komen, met nadruk op samenwerken en energie besparen, niet op concurreren.
Kalkar (beoogde kernenergiecentrale) werd omgetoverd tot winstgevende pretpark, werkelijk goed voor werkgelegenheid en ondernemerschap.

De Betuwemuur, van west naar oost door ons land, kan worden herbenut, ingezet tot welzijn van plaatselijke gemeenschappen, voor openbaarvervoerssystemen in de stedendriehoeken en voor het Rondje Randstad of het oplossen van knelpunten in het bestaande spoor. Gemeenten kunnen hiertoe prijsvragen organiseren. Kees Zijderveld ziet als oplossing deze Betuwelijn te verkopen aan een sloper en de dijk terug te geven aan de natuur. Dat zijn echte baten!

De auteur is actief binnen het Verbond voor Duurzame Ontwikkeling.

Symposium: Århus at risk

Donderdag 29 juni van 13:00 tot 17:30 uur organiseren Natuur en Milieu en de provinciale Milieufederaties het Symposium: Århus at risk; communiceren over milieu en gezondheidsrisico's.

Locatie Stadskasteel de Oudaen in Utrecht

Hoe zet ik milieudata om in begrijpelijke informatie over gezondheidsrisico's?
Aan welke informatie hebben bewoners nu echt behoefte?
Leidt meer informatie niet vooral tot meer onrust?
En hoe doen andere overheden dat?

Deze en andere vragen komen aan bod op het symposium Århus at risk, dat de Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu op 29 juni organiseren.
Daarnaast wordt tijdens het symposium de winnaar bekend gemaakt van de 'Århus at work' prijsvraag; voor het beste en meest inspirerende initiatief om burgers te informeren over gezondheidsrisico's in hun buurt.

Zie www.aarhusatrisk.nl voor meer informatie en opgave.

Met vriendelijke groet en hopenlijk tot de 29e!

K. Blaauw

Stichting Natuur en Milieu
Team Ruimte en Mobiliteit
Postbus 1578
3500 BN Utrecht

Vindt u gezonde lucht ook belangrijk? Kijk op www.natuurenmilieu.nl

Eerlijk delen = Eerlijk meten

22 mei 2006, 12.45 - 17.00 uur: Congres Eerlijk delen = Eerlijk meten.

De economische groei van landen wordt gemeten d.m.v. het BNP. Er is een alternatief. Door anders te meten kunnen we de verhoudingen tussen landen en werelddelen op een eerlijker wijze inzichtelijk maken en duurzame ontwikkeling stimuleren.

Statenzaal, Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag.
Toegang gratis.

Vooraf aanmeldenvia www.eerlijkmeten.nl.

Organisatie: De Derde Kamer en NCDO.
Info:0180-320379 06-44160634.
E-mail: esther.somers@dederdekamer.org
Web: http://www.eerlijkmeten.nl

Because transportation is a moral issue

Vervoer is een morele zaak, daarover gaat de site http://www.whatwouldjesusdrive.org/

In mijn site probeer ik ook mensen breder te laten kijken naar verkeer. En dat is erg nodig. Ik hoop dan ook dat het Platform Duurzame Mobiliteit daarin succes gaat hebben.

Groet,

Johan http://verkeerenleefomgeving.nl

donderdag, mei 18, 2006

Behoud de Kaloot

Geachte lezer,

In Zeeland voeren mensen met liefde voor de omgeving en zicht op een duurzame economie al jarenlang actie om aandacht te krijgen voor normen en waarden.

De tunnel onder de Westerschelde heeft zijn doel gemist, "meer werkgelegenheid" is niet gekomen, alleen meer leegloop, verlatenheid, grootschaligheid en minder betrokkenheid. Dit laten bewoners ter plekke weten.
Nu dreigt het provinciebestuur van Zeeland zich nog steeds niet te bekeren van de heilloze weg voor zogenaamde vooruitgang.
(Bewustwording t.a.v een nodige herdefiniering van "vooruitgang en ontwikkeling" is nodig).

Hopelijk komen veel mensen op 28 mei naar de Kaloot in Zeeland (liefst met OV en fiets), om samen het behoud van de Kaloot te ondersteunen en te genieten van dit kleine stukje aarde, dat miljoenen jaren natuur liet ZIJN.

Wellicht is het mogelijk de pers nog meer te interesseren voor wat er gebeurt. Probeer interviews te krijgen over relaties klimaatverandering-niet duurzaam transport, de afname van biodiversiteit e.d.
De aarde kan slechts beperkt goederen en schone lucht en water voor ons mensen leveren. Wij westerlingen verbruiken al vier tot twee keer te veel, zo leert de mondiale voetafdruk. zie www.kleineaarde.nl. en www.voetenbank.nl Op andere delen van de aarde wordt water verbruikt voor ons. zie www.waterfootprint.org
De niet duurzame economie, vroeger noemde je dat het vereren van mammon, wordt mede versterkt doordat het heilige (heilzame) ondergeschikt wordt gemaakt. of zelfs gebaggataliseerd en steeds weer vernietigd. Als het heilige niet in ere wordt hersteld, zal de mens zinloos sterven.
Het idee dat eerst "verdiend" moet worden voor iets aan milieu, cultuur of sociale voorziening gedaan kan worden is onjuist. Het gaat erom hoe het beschikbare nu verdeeld en benut wordt. Hoe mensen deel zijn van het geheel en men toegerust, betrokken bij de eigen leefomgeving, verantwoordelijk is. Deze natuurlijke betrokkenheid wordt gedood in de huidige lobbycratie met een niet duurzame economie. De lobbycratie, waarin veelal leugens en modellen de dienst uitmaken, los van een werkelijkheid.
Het idee dat een vlinder, ander dier of plant de "ontwikkeling" tegen houdt is onjuist. Die vlinder zet aan tot een andere ontwikkeling en laat ons een beroep doen op creativiteit en verbonden zijn.

Nog meer geld weggooien om de heilloze competitie aan te gaan met de buurhavens, wereldmachten en krachten, ten koste van de aanwezige kwaliteit voor leven, is niet moreel. De Schepping staat op het spel. Langzaam sterft de aarde. (kersttoespraak Kon. Beatrix 1988)

Hopelijk wordt dat nu eindelijk helder bij bestuurders en alle mensen. Hopelijk gaat men nadenken over de achterliggende oorzaken van ons liefdeloos, onverantwoord, immoreel gedrag om "meer".
Een ander type economie is nodig, met onthaasten, eerlijk delen, en herstel van de omgeving en natuurlijke systemen als inzet en kader. In die economie hebben mensen het besef deel te zijn van het geheel. In die economie wordt geen energie misbruikt en komt alles zinvol tot ontplooiing. Door anders globaliseren herstelt het leven in dankbaarheid op locatie en ontstaat harmonie met de aarde en al haar bewoners.

Dankbaarheid was het thema van het jubileumjaar 2005 van Kon Beatrix.

Laten we allemaal samen werken in verrassende coalities, om m.n. lokale bestuurders te ondersteunen bij keuzen voor herstel, zodat het heilzame centraal komt te staan. Dat kan o.a door de nieuwe handleiding van het IVN, "Praktische beleidsbeinvloeding voor duurzaamheid" te promoten en te benutten.


In verbondenheid,
Lies Visscher
Leven met de Aarde

Start weblog Stichting Leven met de Aarde

Met ingang van 18 mei 2006 beschikt de Stichting Leven met de Aarde over een eigen weblog.

De doelstelling en werkwijze van de Stichting Leven met de Aarde luidt:

Het bevorderen van duurzaam samen leven van alle leven, planten, bomen, dieren en mensen met de aarde op welke schaal dan ook. Indachtig dat een duurzame samenleving een holarchie is waarbij vier hoofdaspecten kunnen worden onderscheiden:

Een spiritueel:
Open zijn voor en naar het onbekende, het misschien alles omvattende; eerbiedig verwonderd zijn in alle bestaan, aandachtig zijn; bewust leven, denken, willen, meedoen, verantwoordelijkheden willen dragen; creatief willen zijn met visie; schoonheid nastreven; vrij zijn.

Een ecologisch:
Biodiversiteit onderhouden, biomassa/milieugebruiksruimte zo groot mogelijk maken en koesteren; rechtvaardig delen en optimaal benutten van natuurlijke kringlopen voor het noodzakelijke voor blijvend voortbestaan van alle leven met de aarde, in gezondheid en vrede.

Een sociaal:
Aandacht en zorg geven aan elkaar en aan de natuur; samen overleggen, werken en
delen op basis van gelijkwaardigheid; tijd besteden aan sport, spel, theater, zang,
muziek, dans, kunst, met vreugde en liefde.

Een economisch:
Richten op ontplooiing en welzijn van alle mensen en de natuur met de aarde; het
benutten van fossiele energieën vervangen door het benutten van alternatieve
energieën en natuurlijke kringlopen; spaarzaam benutten van grondstoffen,
materialen en producten; het hergebruiken van producten, materialen, en grondstoffen.
en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.